Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України здійснює навчання майбутніх слідчих органів Національної поліції, забезпечує їх висококваліфіковану якісну підготовку задля подальшої охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

Серед галузей знань, якими мають оволодіти майбутні слідчі, слід назвати: кримінальний процес, кримінальне право, криміналістику. Забезпечує набуття фахових компетенцій кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 нашого Інституту. Допомагають курсантам в оволодінні кваліфікованими знаннями провідні спеціалісти у вказаних галузях.

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Волобуєв Анатолій Федотович викладає на кафедрі такі дисципліни та спецкурси: «Криміналістика», «Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень», «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень». Окрім викладання, професор А.Ф. Волобуєв проводить активну наукову діяльність. Сферу його наукових інтересів складають: загальнотеоретичні аспекти розвитку криміналістики, проблемні питання розслідування злочинів у сфері економічних відносин, протидія організованій злочинності. У 2019 році побачила світ нова праця професора А.Ф. Волобуєва – наукова монографія «Механізм злочину та його зв'язок з концептуальними положеннями криміналістики». Вчений на основі узагальнення фактичного матеріалу і результатів наукових досліджень проаналізував наукову категорію «механізм злочину»: історію її появи і використання, визначення сутності та її зв’язків.

Професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Одерій Олексій Володимирович забезпечує оволодіння знань курсантами та слухачами Інституту за такими дисциплінами та спецкурсами: «Криміналістика», «Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування», «Організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень», «Криміналістичне забезпечення правоохоронної діяльності», «Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування». Міцним підґрунтям викладацької діяльності професора О.В. Одерія є його наукові дослідження. Вчений є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, науково-практичні рекомендації, фахові публікації, методичні розробки. Професор О.В. Одерій є також співавтором двох підручників з криміналістики, є учасником наукових експедицій з вивчення феномену серійних сексуальних вбивць (2011 р.) та педофілів (2013 р.). Значної уваги вченого отримала тематика «Теорія та практика розслідування злочинів проти довкілля», адже саме така назва теми дисертації, яку О.В. Одерій захистив у 2015 році на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Провідним науковцем, який забезпечує кримінально-процесуальний блок навчальних дисциплін та спецкурсів є професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Лоскутов Тимур Олександрович. Він викладає: «Кримінальний процес», «Актуальні питання кримінального процесу», «Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі», «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Доказування на досудовому розслідуванні» «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування», «Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій», «Основи кримінальної процесуальної діяльності». Інноваційним та значним за обсягом є не лише викладання професором Т.О. Лоскутовим, але й його науковий пошук. Нестандартним підходом та актуальними пропозиціями у сфері кримінального процесу заявив про себе вчений під час здійснення наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у 2017 році на тему «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі».

Метою отриманих теоретичних знань є їх практичне застосування. Практичну підготовку курсанти проходять на посадах слідчих територіальних підрозділів Національної поліції України. Під час навчальної практики курсанти особисто приймають участь у слідчих (розшукових) діях, залучаються до складання процесуальних документів під час прийняття рішень слідчими, надають самостійну оцінку слідчій ситуації, одним словом – додають до набутих теоретичних знань практичні навички. Слід відмітити з якою цікавістю та захопленням курсанти ставляться до своєї майбутньої професії, проявляють не лише відповідальне ставлення до виконання завдань, але діють з наполегливістю та ентузіазмом. Що дає підстави стверджувати, що ці молоді люди свого часу не помилилися ні у виборі професії слідчого, ні у виборі своєї альма-матер – Донецького юридичного інституту!

Професорсько-викладацькому складу кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 особливо приємно чути схвальні відгуки щодо своїх вихованців від представників підрозділів досудового розслідування – керівників та слідчих, під наглядом та керівництвом яких курсанти проходили навчальну практику. Особливо з боку слідчих були відмічені курсанти 401 навчального взводу Влад Твердохліб, Максим Красюк, Максим Менегатті, Дар’я Рижакова, які проявили сумлінне ставлення до роботи та високий рівень знань. Вітаємо наших майбутніх правоохоронців з успішно пройденим черговим етапом на шляху до професії слідчого та пишаємося ними!

Обирай професію слідчого! Приєднуйся до родини Донецького юридичного інституту!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Кафедра кримінально-правових

дисциплін та судових експертиз