Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

 

п/п

КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛИ)

Назва роботи

Державний реєстрацій-ний номер

Період

вико-нання

1.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Толерантність як аксіологічна основа професійної культури поліцейського

0120U105524

2020-2024

2.

Кафедра іноземних мов

Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронних органів

0120U105483

2020-2024

3.

Кафедра загально-правових дисциплін

Теоретичні та практичні проблеми державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України

0120U105582

2020-2024

4

Факультет № 1

Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС (Операції об’єднаних сил)

0120U105580

2020-2024

5

Факультет № 2

Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції

0120U105583

2020-2024

6

факультет № 3

Правове забезпечення розвитку відносин між суб’єктами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування

0120U105598

2020-2024

7

Факультет  1 КННІ

Протидія злочинності у промислових регіонах України

0120U105585

2020-2024

8

Факультет № 2 КННІ

Реалізація правоохоронної, соціальної та сервісної функції держави в діяльності підрозділів системи МВС України

0120U105670

2020-2024

9

Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності КННІ

Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху та інших повноважень у сфері транспортної безпеки

0120U105337

2020-2024

10

Науково-дослідна лабораторія публічної безпеки громад факультету № 2

Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

0120U105512

2020-2024