Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України
Чекін
Василь Артемович
(очолював заклад
з 1961 до 1964 року)

Донецький юридичний інститут починає свою історію від Сталінської (Донецької) спеціальної середньої школи міліції (1961 р.), яка спершу розташовувалась у селищі Новожданівка Харцизького району Сталінської області.

Очолював заклад гвардії полковник внутрішньої служби Чекін Василь Артемович (1919-1976). Герой Великої Вітчизняної війни, досвідчений педагог, професійний військовий, Василь Артемович швидко сформував кваліфікований педагогічний, офіцерський колектив, організував навчально-виховний процес, будівництво і переобладнання корпусів для новоствореної міліцейської школи, покликаної забезпечити підготовку правоохоронних кадрів у першу чергу для Донбасу та всієї республіки. Перший випуск 1962 року становив усього 130 молодих офіцерів міліції.

Тривалий час навчальний заклад функціонував як школа, накопичуючи неоціненний практичний досвід підготовки висококваліфікованих правоохоронців, створюючи традиції наполегливого здобуття знань, відданого служіння справі, надійності та професіоналізму.

Світич
Іван Григорович
(очолював заклад
з 1964 до 1977 року)

З 1964 до 1977 року Донецьку спеціальну очолював полковник міліції Іван Григорович Світич (20.12.1920-16.09.1989). З 1965 року, після передислокації школи міліції до обласного центру, під керівництвом І.Г. Світича фактично розпочалося становлення навчального закладу, зокрема будівництво шкільного містечка, яке і сьогодні є основною базою Донецького юридичного інституту.

70-ті роки стали часом утвердження ДССШМ як провідного спеціалізованого навчального закладу в системі підготовки правоохоронних кадрів не лише для України, а й для всіх регіонів колишнього Радянського Союзу. І це покладало на колектив велику відповідальність, вимагаючи максимальної віддачі.

Муравйов
Володимир Іванович
(очолював заклад
з 1977 до 1989 року)

У 1977 році начальником школи був призначений полковник міліції Володимир Іванович Муравйов (народився 4 січня 1928 р.). За 12 років його керівництва у ДССШМ було підготовлено тисячі гідних солдатів правопорядку, і не лише для нашої країни, а і для країн Азії та Африки. Дозвіл на організацію спецкурсу для підготовки іноземців став своєрідним визнанням найвищого професіоналізму всього педагогічного колективу школи. За 13 років (до початку 1992 р.) було підготовлено близько 300 спеціалістів-офіцерів для правоохоронних структур Конго, Гвінеї, Лаосу, Камбоджі, В’єтнаму, Афганістану, Йемену.

У березні 1992 року Донецьку спеціальну середню школу міліції було реорганізовано у Донецьке училище міліції МВС України.

Титаренко
Юрій Леонтійович
(очолював заклад
з 1989 до 2003 року)

Датою народження вищого навчального закладу є 8 лютого 1993 року, коли на базі Донецького відділення заочного навчання Української академії внутрішніх справ та Донецького училища міліції при Донецькому державному університеті було створено Донецький інститут внутрішніх справ (ДІВС). Дуже скоро ця абревіатура стала знаною не лише в системі відомчої освіти, а й на всьому освітньому просторі України і, незабаром, за кордоном. Заслужене визнання прийшло завдяки наполегливій роботі всього колективу під керівництвом першого ректора генерал-лейтенанта міліції Титаренка Юрія Леонтійовича (народився 13 червня 1936 р.), який очолював навчальний заклад з 1989 до 2003 року. У квітні 1992 року в журналі «Радянська міліція» було опубліковано статтю Ю.Л. Титаренка, в якій вперше йшлося про можливості прийому на навчання до ВНЗ системи МВС випускників загальноосвітніх шкіл. які не служили у Збройних силах. І того ж 1992 року у Донецькому училищі міліції відбувся перший такий набір.

Інститут розпочинав свій розвиток із 3 факультетів і 8 кафедр, які  входили до його структури у 1993 році. Сьогодні у складі інституту 6 факультетів, 22 кафедри, 3 науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, магістратура, ад’юнктура та інші новостворені підрозділи.

В історії навчального закладу багато яскравих, а часом і героїчних сторінок. Курсанти інституту (школи, училища) в різні періоди забезпечували порядок і охорону найважливіших об’єктів після аварії на Чорнобильській АЕС, захищали мирне населення від свавілля та бандитизму в «гарячих» точках СРСР у 80-ті та 90-ті, надавали допомогу в ліквідації наслідків стихійних лих та ін. Усі ці сторінки життя навчального закладу ретельно збираються та постійно експонуються в музеї Честі та Мужності Інституту, надійно забезпечуючи безперервність зв’язку поколінь правоохоронців і традицій відданого служіння Закону.

Бесчастний
Віктор Миколайович
(очолював заклад
з 2003 до 2020 року)

З 2003 до  2020 року ректор Донецького юридичного інституту МВС України Бесчастний Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Саме під керівництвом Віктора Миколайовича, Донецький юридичний інститут МВС України здобув свій статус провідного закладу вищої освіти Донецького регіону та одного з кращих вишів України, який натепер входить до 200 найкращих закладів вищої освіти України.

За час керівництва інститутом Віктора Миколайовича Бесчастного у місті Донецьку на всіх формах навчання вищу освіту здобували більше 4000 курсантів, слухачів та студентів – представників усіх регіонів України, а щорічний випуск складав майже тисячу спеціалістів-правознавців, які й натепер працюють не лише в Донецькій області та усіх куточках України, а й за кордоном.

Інститут ліцензований на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Його визнано акредитованим за III рівнем зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та за IV рівнем зі спеціальності «Правознавство».

Ліцензійний обсяг за напрямом підготовки «Правознавство» становить 1000 осіб, у тому числі денна форма навчання 550, заочна форма навчання 450 осіб.

Загальна площа території: 64466,8 кв. м.

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів: 21612 кв. м.

Бібліотечний фонд: 140.041 примірників.

Інститут здійснював підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» на 6 факультетах:

  • факультет кримінальної міліції: спеціалізація: карний розшук, оперативно-розшукова діяльність в сфері інформаційних технологій, боротьба з економічними злочинами;
  • факультет міліції громадської безпеки, спеціалізація: інспекторський склад підрозділів адміністративної служби міліції та адміністративно-правова;

слідчо-криміналістичний факультет, спеціалізація: слідство та дізнання, слідчі з розслідування ДТП, судова експертиза, експерт-криміналіст;

  • факультет безпеки дорожнього руху, спеціалізація: безпека дорожнього руху, адміністративно-правова діяльність підрозділів ДАІ; 2009 року факультет безпеки дорожнього руху було визначено базовим серед ВНЗ МВС України з підготовки фахівців для державної автомобільної інспекції;
  • факультет заочного та дистанційного навчання, спеціалізація: карний розшук, адміністративно-правова;
  • факультет права (на умовах повної компенсації витрат на навчання), спеціалізація: господарчо-правова, фінансово-правова, кримінально-правова, цивільно-правова. 2009 року на факультеті відбувся перший випуск магістрів права.

Особливе місце серед навчальних підрозділів інституту посідав факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС, який здійснював ступеневу підготовку фахівців із числа практичних працівників міліції для органів внутрішніх справ без відриву від основної роботи. Розпочавши своє функціонування у 1964 році як навчально-консультаційний пункт Київської вищої школи МВС СРСР, спочатку заочне відділення, а пізніше факультет заклав основу майбутнього юридичного вузу.

До структури Інституту також входили магістратура, ад’юнктура, курси післядипломної освіти, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, курси підготовки водіїв категорії «В», «С», «D», курси довузівської підготовки, три науково-дослідні лабораторії.

На 22 кафедрах інституту працюють 241 кваліфікованих викладачів. У тому числі 6 академіків, 10 докторів наук, 132 кандидатів наук (82 юридичних). Вчене звання «професор» мають 7 осіб, «доцент» - 60.

Ад’юнктура iнституту працює з 1997 року. До 2014 року вона готувала наукові та науково-педагогічні кадри для здобуття наукових ступенів кандидатів наук за науковими спеціальностями 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. На різних формах в ад’юнктурі Інституту навчалися 150 осіб.

З 2007 року в інституті функціонують курси довузівської підготовки, покликані допомогти майбутнім абітурієнтам успішно скласти зовнішнє незалежне тестування та вступити до інституту.

У 2008 році відкрито магістратуру із щорічним набором 30 осіб.

З 2009 року в Інституті функціонувала науково-дослідна лабораторія з безпеки дорожнього руху. Головним завданням якої було впровадження наукових досягнень у практичну діяльність органів внутрішніх справ, а отже – зближення теорії і практики.

 

Навчальні корпуси №№ 1, 2, 3 Донецького юридичного інституту
(м. Донецьк, проспект Засядька, 13). 2014 рік

У складі Інституту працювали унікальні структурні підрозділи, зокрема науково-дослідний центр психотренінгових технологій. Створений у результаті плідної співпраці з Нюрнберзькою школою поліції (Баварія) у 2002 році як позаштатна лабораторія соціально-психологічних технологій, цей підрозділ саме за підтримки ректора Бесчастного Віктора Миколайовича набув рівня науково-дослідного центру. Висококваліфіковані співробітники-науковці займалися розробкою унікальних авторських тренінгових програм, спрямованих на формування у працівників ОВС психологічної готовності до впевнених дій в екстремальних ситуаціях, навичок комунікації та вирішення психологічних проблем, що виникають у службовій діяльності. За час існування центру підготовку за різними тренінговими програмами пройшли більше 2,5 тисяч осіб і майже всі вони відмічають актуальність і ефективність такої роботи. Стали традиційними і дуже популярними серед спеціалістів міжнародні науково-практичні конференції, які проводяться на базі центру щороку у травні.

Особливою увагою Віктора Миколайовича приділялася постійному розширенню міжнародного співробітництва, вивчення можливостей використання передового зарубіжного досвіду в удосконаленні професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Ця актуальна проблема має важливе значення для вітчизняної юридичної науки і правоохоронної практики. Спеціалісти Інституту переконані, що застосування передового зарубіжного досвіду дозволить не лише поліпшити навчання в Інституті, а й переорієнтувати роботу ОВС України із силових і адміністративних методів на більш демократичні, спрямовані передусім на допомогу населенню, на захист прав і свобод людей, забезпечення безпеки населення у повсякденному житті, а отже – на формування довіри народу до міліції.

Постійний обмін досвідом під час роботи численних міжнародних конференцій, стажування викладачів, курсантів та студентів за кордоном, участь у спільних проектах говорять про реальність євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Інституті.

Донецький юридичний інститут зростав у буквальному сенсі. Зводилися нові навчальні корпуси, закінчувалось будівництво медико-оздоровчого комплексу і курсантської їдальні. У найближчій перспективі планувалися – спортивний манеж з басейном, будівництво бібліотечного комплексу, навчально-житлового комплексу для курсантів, житлового будинку для співробітників інституту та багато інших цікавих проектів.

У червні 2014 року, з огляду на події, що відбувалися у Донецькій області, організував передислокацію з території інституту портативної комп’ютерної техніки, матеріально-технічної бази та співробітників інституту до міста Маріуполь, де забезпечував діяльність оперативного штабу, здійснював заходи щодо організації відновлення документообігу навчального закладу та діяльності структурних підрозділів, організував пропозиції щодо визначення перспективи подальшої діяльності інституту, як вишу-переселенця.

Особисто забезпечив передислокацію інституту до міста Кривого Рогу, де інститут відновив освітньо-наукову діяльність у двох навчальних корпусах за адресами: вул. Степана Тільги, 21 та вул. Співдружності, 92, а згодом і відновив таку діяльність у місті Маріуполі, де натепер функціонують факультет № 2 (просп. Луніна, 89) та Маріупольский центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (просп. Будівельників, 145).

З 15 січня 2020 року Віктор Миколайович Бесчастний обіймає  посаду керівника Секретаріату Конституційного Суду України.

Вітвіцький
Сергій Сергійович

Від 15 квітня 2020 року посаду ректора Донецького юридичного інституту МВС України обіймає доктор юридичних наук, доцент полковник поліції – Сергій Сергійович Вітвіцький.

Донецький юридичний інститут  забезпечує й натепер підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування».

Навчання здійснюється на факультетах,де готують фахівців, як за державним замовленням, так за кошти фізичних та юридичних осіб на денній та заочній  формах навчання на наступних факультетах.

Факультет №1 – м. кривий Ріг (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України);

Факультет №2 – м. Маріуполь (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України та цивільних фахівців);

Факультет №3 (юридичний) – фахівців юристів, правоохоронної діяльності, державних службовців та з економічної безпеки підприємств;

Факультет № 4 – (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України);

Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» здійснює первинну підготовку поліцейських.