Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Інституційний репозитарій – це електронний архів і мережевий сервіс, у якому накопичуються, систематизуються і зберігаються документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Донецького юридичного інституту МВС України, науково-викладацьким складом, аспірантами, студентами, курсантами та іншими особами.

Мета репозитарію ‒ надання відкритого доступу до матеріалів засобами Інтернет-технологій та поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Головні завдання:

  • сприяння зростанню популярності ДЮІ через представлення його наукової продукції в мережі Інтернет;
  • збільшення цитованості наукових публікацій працівників навчального закладу завдяки забезпеченню вільного доступу до наукових публікацій;
  • створення надійної та доступної системи обліку наукових робіт кафедр і окремих працівників.

Інституційний репозитарій виконує наукову, освітню, довідкову-інформаційну функції.

Корисним репозитарій є і для аспірантів, студентів та курсантів закладу, які отримують швидкий і необмежений доступ до навчально-методичної та наукової літератури, створеної науковцями інституту.

 Всі матеріали в репозитарії представлено через такі спільноти (фонди):

  • за факультетами та підрозділами інституту;
  • за типом матеріалу;
  • за назвами наукових видань інституту.

 У спільнотах, що представляють факультети та підрозділи ДЮІ, документи виділено за типом матеріалу, а саме: автореферати; дисертації; довідкові матеріали; звіти про НДР; матеріали конференцій, семінарів; методичні посібники та рекомендації; монографії; презентації; підручники; навчальні посібники та практикуми; програми дисциплін; статті тощо.

За змістом інституційний репозитарій є універсальним, оскільки об’єднує документи із різних галузей знань.

Систематизуються матеріали в архівах у колекції фондів із традиційним пошуком за пошуковим виразом та розширеними можливостями пошуку за назвою, авторами, ключовими словами, анотацією, датою, темою та іншими даними.

Запрошуємо ознайомитися з науковими доробками наших вчених за посиланням http://repo.dli.donetsk.ua/