Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

2. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

3. Копія картки платника податків.

4. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

5.Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

6. Медична довідка форми 086-О (для вступників на денну форму навчання).

7. Копія документа про наявність пільг (оригінали або копії завірені у встановленому порядку).

8. Дозвіл (копія рапорту (заяви) на ім’я керівника відповідного підрозділу) на навчання (для працівників підрозділів, підпорядкованих МВС України).

9. Довідка з місця роботи з зазначенням спеціального звання та посади (для працівників підрозділів, підпорядкованих МВС України).

10. П’ять конвертів з марками по Україні.

11. Папка для паперів картонна з зав’язками.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копію документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.