Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Навчальні плани

 

Навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право», факультет № 3, денна форма навчання, 2020 рік

 

Навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», факультет № 3, денна форма навчання, 2020 рік

 

Навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право», факультет № 3, заочна форма навчання, 2020 рік

 

Навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», факультет № 3, заочна форма навчання, 2020 рік

 

Навчальний план за ОС бакалавр спеціальності 081 «Право», факультет № 3, денна форма навчання, 2019 рік

 

Навчальний план за ОС бакалавр спеціальності 263 «Правоохоронна діяльність», факультет № 3, заочна форма навчання, 2019 рік

 

Навчальний план за ОС бакалавр спеціальності 263 «Правоохоронна діяльність», факультет № 3, денна форма навчання, 2019 рік

 

Навчальний план за ОС бакалавр спеціальності 081 «Право», факультет № 3, заочна форма навчання, 2019 рік