Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Склад

Наукової  ради

Донецького юридичного інституту МВС України 

 

 

 

Голова

Алфьоров Сергій Миколайович

 

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету №2 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

 

Заступник голови

 

 

Назимко Єгор Сергійович

 

перший проректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

 

Секретар

Миник Юлія Юріївна

 

науковий співробітник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук

 

 

 

 

Секція № 1

(теорія та історія держави і права, конституційне право,

муніципальне право, міжнародне право)

 

 

Керівник секції

 

 Зозуля Євген Вікторович

професор кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України , доктор юридичних наук, професор

 

 

Секретар секції

Хоббі Юлія Сергіївна

доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління факультету №3 ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук

 

 

 

 

 

 

Секція № 2

(цивільне право та процес, господарське право та процес, трудове право, право соціального забезпечення)

 

 

Керівник секції

Ніколенко Людмила Миколаївна

 завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету №3 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор

 

Cекретар секції

Колосов Руслан Віталійович

доцент кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету №3 ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

 

Секція № 3

(адміністративне право і процес, фінансове право, адміністративна діяльність, інформаційне право)

 

Керівник секції

 

Веселов Микола Юрійович

професор кафедри державно-правових дисциплін факультету №2 КННІ ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

 

 

Секретар секції

Іваненко Дмитро Дмитрович

доцент кафедри цивільного та господарського права факультету №2 КННІ ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук 

 

 

 

 

Секція № 4

(кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза,

оперативно-розшукова діяльність, економічна безпека держави)

 

 

Керівник секції

 

Лоскутов Тимур Олександрович

професор кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук , доцент

 

 

Секретар секції

Пилипенко Дмитро Олексійович

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук

 

 

 

 

 

 

Секція № 5

(філософія права, юридична психологія, педагогіка та професійне навчання)

 

 Керівник секції

 Короткова Юлія Михайлівна

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДЮІ МВС України, доктор педагогічних наук, доцент

 Секретар секції

 Лопатинська Ірина Сергіївна

доцент кафедри іноземних мов ДЮІ МВС     України, кандидат педагогічних наук