Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Положення

Положення про силабус навчальної дисципліни
 Hot
Завантажень:
312 x
Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
236 x
Завантажити
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр денної та заочної форм навчання ДЮІ МВС України, які здобувають вищу освіту за кошти ФО та ЮО
 Hot
Завантажень:
316 x
Завантажити
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
272 x
Завантажити
Положення про порядок переведення, поновлення та вступу на паралельне навчання у ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
283 x
Завантажити
Положення про порядок наповнення сайту дистанційного навчання
 Hot
Завантажень:
184 x
Завантажити
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 Hot
Завантажень:
260 x
Завантажити
Положення про освітні програми ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
278 x
Завантажити
Положення про моніторінг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності в ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
144 x
Завантажити
Положення про гаранта освітньої прорграми
 Hot
Завантажень:
466 x
Завантажити
Положення про ведення особових справ здобувачів вищої освіти у ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
372 x
Завантажити
Положення про вибір дисциплін здобувачами вищої освіти, які навчаються за державним замовленням
 Hot
Завантажень:
137 x
Завантажити
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
231 x
Завантажити
Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти ДЮІ МВС України
 Hot
Завантажень:
1434 x
Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про вибір дисциплін студентами інституту Донецького юридичного інституту МВС України
 Hot
Завантажень:
1218 x
Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
 Hot
Завантажень:
1201 x
Завантажити
Положення про кваліфікаційну (магістерську) роботу здобувачів вищої освіти Донецького юридичного інституту МВС України
 Hot
Завантажень:
2006 x
Завантажити
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Донецькому юридичному інституті МВС України
 Hot
Завантажень:
1461 x
Завантажити
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Донецькому юридичному інституті МВС України
 Hot
Завантажень:
1682 x
Завантажити
Етичні норми академічної доброчесності здобувачів вищої освіти Донецького юридичного інституту МВС України
 Hot
Завантажень:
1519 x
Завантажити