Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Цілі: 

-  інтернаціоналізація процесу навчання;

-  всебічна інтеграція інституту в світове освітнє співтовариство;

-  підвищення іміджу і зміцнення позицій ДЮІ МВС України в міжнародному науково-освітньому просторі;

Завдання:

- розширення академічних зв'язків із зарубіжними організаціями, пошук та залучення нових партнерів;

- активізація існуючих міжнародних зв'язків з організаціями-партнерами, ініціювання нових форм взаємодії;

- розширення спектра міжнародних програм за участю викладачів, курсантів, студентів і співробітників інституту;

- залучення викладачів та співробітників університету до міжнародних заходів;

- пріоритетний напрям міжнародної діяльності - академічна мобільность (наукові студентські обміни, обміни з метою розвитку компетенцій у сфері міжкультурної комунікації);

- зміцнення репутації інституту в міжнародному освітньому та науковому співтоваристві, розробка, оновлення та поширення інформаційних матеріалів про інститут.

Основні комплекси заходів:

- зміцнення позицій ДЮІ МВС України в міжнародному науково-освітньому просторі та сприяння підвищенню рівня міжнародного визнання освітньої та науково-дослідної діяльності інститут;

- створення короткострокової програми для практики англійською мовою;

- розвиток програм подвійних дипломів, що реалізуються спільно з закордонними партнерами;

- участь в міжнародних освітніх виставках та форумах;

- спільна з міжнародними партнерами видавнича діяльність, яка відображає результати співпраці;

- удосконалення іншомовних версій  сайту;

- ресурсний забезпечення міжнародних дослідницьких проектів;

- якісне оновлення матеріально-технічної бази, мультимедійного обладнання;

- розробка, регулярне оновлення і поширення інформаційних матеріалів про інститут на англійській мові

Мовна підготовка:

-  організація курсів з вивчення іноземних мов для викладачів і студентів;

- організація клубних форм роботи щодо вдосконалення мовних навичок із запрошенням носіїв мови;

-  збільшення числа запрошених лекторів - носіїв мови.

Партнери ДЮІ МВС України

від Європейського Союзу:

ОБСЄ, КМЄС, CEPOL

 

Міжнародні організації:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,

Європейська організація публічного права (EPLO)

 

Дипломатичні місії:

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку, офіс в Дніпрі.

Генеральне консульство Республіки Греція в Маріуполі.

На зустрічі з Президентом Греції Прокопісом Павлопулосом

Підписання Договору про співробітництво з Європейською організацією публічного прав, з Директором організації  Спірідоном Флогаїтисом

Студентські змагання з ефективного вирішення спорів 2020 за ініціативою ОБСЄ 

Перемога студентів ДЮІ в грантовій програмі UP SHIFT Ukraine 2019

Міжнародна конференція «Security, human rights and sustainable development», м. Білосток, Польща

Cловацько-Український Форум  «Дні України 2019 в Кошице»

Лекція Генерального консула Греції Григоріуса Тассіопулоса в ДЮІ

Студентські змагання з ефективного вирішення спорів 2020 за ініціативою ОБСЄ

Зустріч представників місії ОБСЄ зі школярами в ДЮІ МВС України