Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Загальна бібліотека Донецького юридичного інституту – це особливе середовище, яке є засобом забезпечення широкого доступу до знань та наукової інформації, а також сприяє процесу наукової комунікації та підтримці позитивного іміджу вишу.

Сьогодні загальна бібліотека має у своєму складі наступні підрозділи:

 • 1 абонемент, 2 читальних зали (м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 21);
 • 1 абонемент, 1 читальний зал (м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92а);
 • 1 абонемент, 1 читальний зал (м. Маріуполь, вул. Будівельників, 145);
 • 1 абонемент, 1 читальний зал (м. Маріуполь, вул. Луніна, 89),

  які спрямовані на накопичення, збереження та обробку документів для задоволення читацьких потреб на кожному факультеті вишу. Загальна бібліотека обслуговує понад 2000 користувачів. У читальних залах надається безкоштовний доступ до комп’ютерів та мережі Інтернет.

  Фонд загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту – головне джерело забезпечення інформаційних потреб усіх суб’єктів освітньої діяльності вищого навчального закладу – від студентів та курсантів до викладачів, науковців та співробітників. Важливою умовою розвитку інформаційних ресурсів бібліотеки є щорічне поповнення бібліотечних фондів усіма видами документів для забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів. На сьогодні кількість фонду загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту становить 107767 примірників літератури різних галузей знань. Такий результат став можливим завдяки дружній підтримці та допомозі закладів вищої освіти, державних установ та відомств, центральних наукових бібліотек, громадських організацій, благодійних фондів та безпосередньої особистої участі провідних науковців нашої держави.

  Бібліотека сприяє збереженню та пропаганді наукового доробку науковців інституту. З цією метою створено інституційний репозитарій – електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, у якому представлено цифрові колекції публікацій наукових працівників, студентів та аспірантів інституту.

  На базі загальної бібліотеки навчального закладу працює Інформаційний центр юридичної та поліцейської освіти «Кривий Ріг юридичний». У межах співробітництва ДЮІ МВС України з відділами освіти та науки, громадськими організаціями, бібліотеками міста Центр надає інформаційні послуги та можливість користуватися фондом бібліотеки усім жителям міста Кривого Рогу для поширення діапазону знань та підтримки наукової роботи у галузі правознавства.

  Загальна бібліотека Донецького юридичного інституту – це інформаційний, ресурсний центр, платформа для навчання, яка забезпечує користувачів необхідною літературою, а також опановує нові форми й методи розповсюдження інформації.