Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом інституту, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процеси навчального закладу і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджена керівництвом вищого навчального закладу.

   Згідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» користувачі бібліотеки мають право на такі послуги:

 • користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду;
 • допомогою в пошуку джерел інформації;
 • отримувати необхідні документи з фонду бібліотеки;
 • користуватися електронними ресурсами;
 • відвідувати різноманітні культурні заходи, що відбуваються в бібліотеці.

   Головним завданням бібліотеки інституту є підтримка навчання та наукових досліджень шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації та бібліотечних послуг. Обслуговування користувачів є провідною функцією бібліотеки. Наші користувачі мають можливість: 

 • отримати інформацію про наявність у бібліотеці конкретного документу;
 • дізнатися про склад бібліотечного фонду за змістом та видами документів;
 • отримати консультаційну допомогу при виборі джерел інформації;
 • одержувати у тимчасове користування документи з фонду бібліотеки, в тому числі 18 назв вітчизняних газет та журналів;
 • отримати послугу індексування документів за таблицею УДК;
 • користуватися електронним архівом відкритого доступу до результатів наукових досліджень, здійснених в інституті його співробітниками – Репозитарієм ДЮІ;
 • відвідати масові заходи, що проводить бібліотека, в тому числі книжкові виставки, перегляди літератури та ін.Сучасна бібліотека – це бібліотека, де читач знаходить не тільки те, що складає фонд даного сховища, але й має змогу миттєво отримати будь-яку інформацію із будь-якої бібліотеки світу.  Таку можливість отримали читачі загальної бібліотеки факультету №2 м. Маріуполя. У бібліотеці створені умови для вільного доступу користувачів до мережі Інтернет  – обладнані 4 комп’ютерних робочих місця. Це надало можливість розширити бібліотечні послуги з доступу до світових інформаційних ресурсів. Це створює рівні можливості для пошуку інформації нашим курсантам, студентам, викладачам, науковцям та співробітникам інституту, допомагає становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної та інтелектуальної культури, професійному та особистому розвитку.Бібліотекарі постійно вивчають інформаційні потреби користувачів та вносять пропозиції щодо придбання необхідної літератури, виконують всі види бібліотечних довідок, готують бібліографічні огляди.