Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Юридична клініка факультету № 2 «Правовий захист» (м. Маріуполь)

Юридична клініка факультету № 2 «Правовий захист» створена Наказом ректора № 58 від 26.02.2019 року та здійснює роботу на підставі Положення.

Основою функціонування юридичної клініки є:  поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста, студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню і кар'єрі.

Мета юридичної клініки:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва ДЮІ з іншими вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Відповідно до мети створення юридичної клініки, основним її завданням є:

 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою.

Слід зазначити, що не зважаючи на невеликий період своєї діяльності (менш ніж 1,5 року) юридична клініка активно розвивається та вже позитивно зарекомендувала себе не тільки як структурний підрозділ інституту, а й поза межами ЗВО.

 Для організації роботи юридичної клініки розроблено та затверджено Правила роботи та Етичний кодекс.

Протягом 2019 року було укладено Меморандуми про співпрацю з Маріупольським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Державним підприємством «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Налагоджена співпраця з територіальними відділами (Лівобережний, Кальміуський, Центральний, Приморський) по роботі з громадянами Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської Ради та ГО «Донецька обласна асоціація ветеранів МВС України, а також з громадськими та благодійними організаціями.

В березні 2020 року Юридична клініка «Правовий захист» стала членом Асоціації юридичних клінік України, що надає можливості для покращення якості юридичної освіти

У Юридичній клініці «Правовий захист» можна отримати:

– консультації у письмовій або в усній формі з чітким алгоритмом дій для клієнта, який звернувся у Юрклініку за правовою допомогою;

– написання процесуальних та інших документів.

Юридична клініка факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий захист» функціонує в навчальному корпусі факультету № 2  (пр. Луніна, 89, 1 поверх, каб. 101) під керівництвом доцента кафедри юридичних дисциплін, кандидата юридичних наук Загородньої Наталі В’ячеславівни.

Завантажити