Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Наукового товариства студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених

Донецького юридичного інституту МВС України

 

 

КОВАЛЬОВА Ольга Вікторівна

Голова

Наукового товариства студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених

Донецького юридичного інституту МВС України,

к.ю.н.

   

 

ЯКОВЛЕВА Тетяна Костянтинівна

Заступник голови

Наукового товариства студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених

Донецького юридичного інституту МВС України,

майор поліції

  

ВЕСЕЛОВА Владислава Олексіївна

Секретар

Наукового товариства студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених

Донецького юридичного інституту МВС України,

рядовий поліції

 

ЧЛЕНИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

Наукового товариства студентів, курсантів,

слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених

Донецького юридичного інституту МВС України

 

П.І.Б.

Посада, група, факультет

Назва кафедри

1

БОНДАР

Андрій Павлович

курсант

304 навчального взводу факультету № 1

кафедра організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ

2

СУБОТІНА

Анастасія Андріївна

курсантка

204 навчального взводу факультету № 1

кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ

3

ХОМІЧ

Єгор

Сергійович

курсант

203 навчального взводу факультету № 1

кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки

факультету № 1 КННІ

4

КОВАЛЕНКО

Марина

Ігорівна

студентка

115 навчальної групи факультету № 2

кафедра державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ

5

АНДРУХ

Карина

Миколаївна

студентка

213 навчальної групи факультету № 3

кафедра кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ

6

ТОВКАЧ

Катерина

Андріївна

студентка 408 навчальної групи факультету № 3

кафедра цивільного та господарського права факультету № 2 КННІ

7

СТРОГАНОВА Елеонора Олександрівна

студентка211 навчальної групи факультету № 3

кафедра загально-правових дисциплін

8

АНДРІЯШЕВСЬКИЙ Артур

Геннадійович

студент

111 навчальної групи факультету № 3

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

9

СОЛОШАК

Богдан

Сергійович

курсант 101 навчального взводу факультету № 1

 

кафедра іноземних мов

10

КИРИЛЕНКО

Андрій

Андрійович

курсант

306 навчального взводу факультету № 1

кафедра кримінального процесу та криміналістики

11

РИБАЛКО

Катерина

Денисівна

курсантка

206 навчального взводу факультету № 1

кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1

12

БЕЗЧАСТНИЙ Владислав

Віталійович

курсант 107 навчального взводу факультету №1

кафедра адміністративно-правових дисциплін факультету № 2

13

СОЛОВЙОВА

Юлія

Ігорівна

курсантка

210 навчального взводу факультету № 2

кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету №2

14

СУББОТА

Анастасія

Юріївна

студентка

310 навчальної групи факультету № 3

кафедра державно-правових дисциплін та публічного управління факультету № 3

15

ТИМОФЕЄВА

Вікторія

Олексіївна

студентка

216 навчальної групи факультету №2

кафедра цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 

16

ПОНОМАРЕНКО Карина

Миколаївна

студентка

213 навчальної групи факультету №3

кафедра господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3