Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

З метою підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів вищої освіти Донецького юридичного інституту МВС України,  формування і розвиток у них особистої відповідальності за свідоме виконання вимог законів України, високого духовно - культурного рівня й морально-ділових якостей, почуття патріотизму, державного світогляду, засвоєння морально-етичних норм поведінки в інституті для курсантів, студентів та слухачів щомісячно відбуваються заняття  з Університету культури Донецького юридичного інституту МВС України

У своїй діяльності університет культури керується Конституцією України, Законом про освіту, Концепцією національного виховання, основами законодавства України про культуру, іншими нормативно-правовими актами з питань культури, постановами Уряду, наказами та іншими нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, а  також іншими нормативно-правовими актами направлені на патріотичне виховання.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ ІНСТИТУТУ

 

-  Створення умов для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвиток ініціативи і реалізація творчого потенціалу постійного та перемінного складу інституту у сфері дозвілля.

- Упровадження у свідомість працівників глибокого розуміння необхідності і недопущення злочинів, подій, корупційних діянь та дисциплінарних проступків.

- Формування правової свідомості постійного та перемінного складу інституту, оволодіння всіма категоріями постійного та перемінного складу інституту необхідними знаннями основ законодавства України, суворе і точне дотримання ними положень Конституції та законів України, присяги працівника Національної поліції України, формування поглядів, які забезпечують згуртованість особового складу навколо ідеї державної незалежності України і усвідомлення права стояти на сторожі законності та правопорядку в державі, захищати права та свободу громадян. Удосконалення ролі правової практики, забезпечення виконання постійним та перемінним складом інституту вимог чинного законодавства України, статутів, своїх службових обов’язків.

- Виховання постійного та перемінного складу інституту у дусі патріотизму, гуманізму, моральності, відданості народові України та його національних традицій.

- Забезпечення ефективної підготовки з правових питань молодих фахівців (працівників), вивчення з ними теоретичних положень нормативно-правових актів, які регламентують їх службову діяльність, здобуття ними практичних навичок правомірної поведінки, у тому числі в екстремальних ситуаціях.

-  Забезпечення реалізації прав постійного та перемінного складу інституту на творчість, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності. Створення умов для духовного збагачення, виховання внутрішньої культури, формування здорового способу життя постійного та перемінного складу інституту відповідно до загальнолюдських цінностей, морально-етичних норм та умов служби.

- Зміцнення зв’язків з закладами освіти мистецького напрямку (школи мистецтв, ліцеї, училища, університети), а також з творчими, народними та самодіяльними колективами, обласними закладами мистецтва, театрами, Національною спілкою письменників України, Національною спілкою художників України тощо. 

- Розвиток взаємних партнерських відносин між Національною поліцією України та населенням, створення позитивного іміджу поліції, підвищення авторитету та престижу поліцейської та юридичної професії.

- Узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи творчих колективів з організації естетичного виховання постійного та перемінного складу інституту на кращих надбаннях української національної та світової культури.

-  Формування особистості працівника поліції нового типу - не тільки фахівця у своїй області, але й духовної, гуманної, гармонічної, всебічно розвиненої людини.

 

Цикли занять Університету культури інституту:

- правового виховання,

- суспільно – політичний,

- економічної освіти,

- літератури й мистецтва,

- психологічно - виховний,

- історії і права,

- естетичного виховання.