Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Редакційно-видавнича діяльність в Інституті – це редагування та підготовка до друку навчальних видань (підручників, посібників, хрестоматій, навчально-методичних рекомендацій, практикумів), наукових видань (науково-практичних рекомендацій, збірника наукових праць), довідкових видань (словників, енциклопедій, довідників, бібліографічних покажчиків) та інших видів видань за цільовим призначенням та за потреби. 

Рутвян Оксана Іванівна – завідувач редакційно-видавничого відділення

З 1997 року Донецький юридичний інститут МВС України є засновником збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 – Право).

З 2016 року видання зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. Ми є членом CrossRef. За результатами експертної оцінки за 2017 рік, за 2018 рік збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу" включено до міжнародної наукометричної бази "Index Copernicus International" (Республіка Польща): ICV за 2017 рік – 67,54; ICV за 2018 рік –72,95.

         У збірнику наукових праць «Правовий часопис Донбасу» розглядаються загально-теоретичні та історичні аспекти держави і права, висвітлюються актуальні питання конституційного, міжнародного, господарського, цивільного, трудового, адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального права, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності. Періодичність видання – 4 рази на рік.