Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

З метою реалізації права здобувачів освіти на участь у наукових дослідженнях в інституті організовано роботу 13 науково-дослідних гуртків курсантів та студентів. Метою їх діяльності є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що вивчаються курсантами та студентами, а також виявлення найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та ад’юнктурі (аспірантурі). 

У 2019/2020 навчальному році до роботи в наукових гуртках було залучено 393 здобувачі вищої освіти, що складає 36,3% від загальної кількості курсантів та студентів денної форми навчання. 

Членами гуртків протягом навчального року підготовлено 328 тез доповідей на конференціях та круглих столах, опубліковано 2 статті у наукових періодичних виданнях, підготовлено 30 робіт для участі у наукових конкурсах різного рівня.

Особливе місце у науково-дослідній роботі займає участь курсантів та студентів у  Конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

За перемогу у конкурсі наукових робіт грамотами Донецького юридичного інституту МВС України та цінним подарунком «Золотий бакалавр» нагороджені 10 здобувачів вищої освіти.

Роботи молодих науковців знаходять своє визнання і у Міністерстві внутрішніх справ.

За підсумками оцінювання конкурсними комісіями МВС України призові місця посіли 2 наукових роботи здобувачів вищої освіти Донецького юридичного інституту.

Знаковою подією стало те, що вперше за останні роки представник Донецького юридичного інституту МВС України став переможцем конкурсу.

І місце у номінації «Економічні науки та фінанси»:

Барон Дмитро – студент 1-го курсу112 навчальної групи факультету № 3. Тема роботи: «Розробка інноваційної стратегії виробництва будівельних матеріалів на основі технології модульних збагачувальних комплексів». Науковий керівник – доцент кафедри господарсько-правових дисциплін факультету № 3, к.е.н. О.В. Роженко. 

ІІ місце у номінації «Кримінальне право та кримінологія»

Волобуєв Микита – курсант 2 курсу 202 навчального взводу факультету № 1. Тема роботи: «Провокація кримінального правопорушення у кримінальному праві України». Науковий керівник – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент А.О. Данилевський.