Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Діяльність науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності здійснюється за двома науковими напрямами:

I. Дослідження актуальних питань транспортної безпеки

Проведення досліджень з питань:

1. Адміністративно-деліктного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

2. Кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

3. Кримінологічної характеристики злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

4. Дорожньо-транспортного травматизму в країні та окремих її регіонах.

5. Забезпечення та дотримання основних прав і свобод особи при притягненні до відповідальності за вчинення правопорушень у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту.

Заходи реалізації наукових, науково-практичних, науково-методичних розробок:

1. Розробка науково-практичних та методичних рекомендацій, посібників.

2. Проведення науково-практичних заходів, присвячених актуальним питанням забезпечення безпеки дорожнього руху.

Інші заходи:

1. Роз’яснення законодавства у галузі безпеки дорожнього руху (адміністративного, кримінального, цивільного), нормативних актів (положень Закону України «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху України та інших нормативно-правових актів у сфері дорожньої безпеки), в тому числі, щодо діяльності підрозділів поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху шляхом:

1.1. Проведення науково-практичних заходів, видання наукової, навчальної, науково-практичної літератури.

1.2. Надання наукових коментарів до правових норм, що регламентують суспільні відносини у сфері безпеки дорожнього руху.

2. Вивчення закордонного досвіду щодо зниження аварійності, дорожньо-транспортного травматизму, а також діяльності правоохоронних та інших органів з цього питання, впровадження його у практичну діяльність вітчизняних суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом:

2.1. Проведення науково-практичних заходів.

2.2. Видання наукової, навчальної, науково-практичної літератури.

3. Організація та проведення заходів, спрямованих на попередження аварійності та зменшення дорожньо-транспортного травматизму шляхом:

3.1. Проведення тематичних лекцій, а також інших заходів з використанням інтерактивних методів навчання в закладах освіти.

4. Розробка пропозицій до законодавчих та підзаконних актів у транспортній галузі України, адміністративного, кримінального законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

 

II. Психологічне забезпечення діяльності працівників правоохоронних органів

 

1. Науково-психопрофілактичний напрям:

1.1. Моніторинг актуальних психологічних питань, які виникають в службовій діяльності правоохоронних органів, та планування їх подальшого наукового дослідження.

1.2. Теоретичний аналіз нових психологічних феноменів в системі правоохоронної діяльності та розробка концептуальних положень професійно-психологічної підготовки персоналу Національної поліції до виконання завдань в екстремальних умовах.

1.3. Розробка та апробація психотренінгових програм з психопрофілактики психічних захворювань, формування девіантної, аддиктивної та агресивної поведінки.

1.4. Організація та проведення емпіричних досліджень проблематики з екстремальної юридичної психології.

1.5. Розробка сучасних психолого-педагогічних технологій розвитку екстремально значущих якостей персоналу правоохоронних органів; методик перевірки й оцінки психологічної підготовленості персоналу правоохоронців до виконання завдань в екстремальних умовах службової діяльності.

2. Науково-психокорекційний напрям:

2.1. Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду психологічного напряму діяльності правоохоронних органів, впровадження його у практичну діяльність вітчизняних суб’єктів забезпечення психологічного сектору шляхом розробок та апробації психотренінгових технологій, з подальшим висвітленням у практичних посібниках.

2.2. Підготовка психологів, співробітників правоохоронних органів та курсантів до професійного виконання психологічних функцій в системі правоохоронної діяльності: до ефективного застосування табельної вогнепальної зброї, до успішних дій щодо припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку, до проведення переговорів із злочинцями, оволодіння техніками спілкування, зокрема, технікою переконуючого впливу на підлеглого, техніками саморелаксації, психологічної самодопомоги.

3. Науково-психотерапевтичний напрям:

3.1. Розробка та апробація психотренінгових програм для співробітників правоохоронних органів.

3.2. Розробка програм психологічних тренінгів для курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання та працівників правоохоронних органів.

4. Науково-психодіагностичний напрям:

4.1. Формування бази психологічних методів діагностики стресових порушень та діагностики інших психічних відхилень.

4.2. Створення бази методів діагностики психологічного портрету службовців, групи службовців.

4.3. Розробка електронних програм з соціометрії з метою діагностики взаємовідношень у групі, дослідження соціально-психологічного клімату в колективі.

4.4. Створення бази профорієнтаційних методів діагностики: професійної придатності правоохоронців; методів психологічного прогнозу професійного розвитку правоохоронця тощо.

Загальні заходи реалізації наукових пошуків вищезазначених напрямів:

1. Організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, форумів тощо).

2. Підготовка методичних рекомендацій, практичних посібників, проведення спільних емпіричних досліджень, тренінгів-семінарів, проведення тематичних лекцій, а також інших заходів з використанням інтерактивних методів навчання в практичних підрозділах правоохоронних органів.

Теми науково-дослідних розробок:

1. Розвиток лідерських якостей поведінки працівників правоохоронних органів та військовослужбовців.

2. Розвиток згуртованого колективу та психологія сумісної діяльності працівників правоохоронних органів.

3. Розробка науково обґрунтованих заходів психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності персоналу під час виконання завдань в умовах, потребуючих граничної мобілізації фізичних, психологічних, моральних якостей.

4. Психологічна підготовка правоохоронців до діяльності у кризових, надзвичайних обставинах та ситуаціях.

5. Розробка засобів захисту особового складу від травмуючого впливу психогенних факторів оперативно-службової діяльності.

6. Психологічне забезпечення переговорної діяльності під час проведення контртерористичних операцій та звільнення заручників.

7. Розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-психологічної підготовки правоохоронців до дій в ризико-небезпечних ситуаціях оперативно-службової діяльності.

8. Удосконалення професійно-психологічної підготовки персоналу Національної поліції та працівників інших правоохоронних органів України щодо забезпечення особистої безпеки та виживання в ризико-небезпечних ситуаціях.

9. Психологічний супровід попередження та припинення групових порушень громадського порядку та масових заворушень.

10. Діагностика, профілактика та корекція психічних станів, що виникають у правоохоронців під впливом ризико-небезпечних ситуацій, надання екстреної психологічної допомоги в ситуації отримання сильного психотравмуючого впливу при виконанні професійних обов’язків.

11. Діагностика психологічних особливостей конкретного працівника правоохоронних органів з метою прогнозування поведінки в ризико-небезпечних ситуаціях, що дозволяє керівнику звести до мінімуму рівень фізичних і психічних втрат серед особового складу.

 

Лабораторія співпрацює з:

Верховною Радою України:

- Підкомітетом з безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Органами та підрозділами, що входять до системи управління МВС України:

- Департаментом забезпечення діяльності Голови Національної поліції України

- Департаментом патрульної поліції Національної поліції України;

- Управліннями патрульної поліції в областях, полком патрульної поліції в м. Кривий Ріг

- Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України;

- Управліннями превентивної діяльності Головних управлінь Національної поліції в областях.

- Регіональними та територіальними сервісними центрами МВС України.

 Науково-дослідними лабораторіями:

- Науковою лабораторією з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ;

- Науковою лабораторією з проблем досудового розслідування ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ;

- Науково-дослідною лабораторією з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ;

- Науковою лабораторією з проблем кримінальної поліції ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ;

- Науковою лабораторією з проблем психологічного забезпечення ННІ № 4 Національної академії внутрішніх справ;

- Науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ.

- Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

 

Закладами вищої освіти:

- Національною академією внутрішніх справ;

- Харківським національним університетом внутрішніх справ;

- Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ;

- Львівським державним університетом внутрішніх справ;

- Одеським державним університетом внутрішніх справ;

- Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

- Державним науково-дослідним інститутом МВС України;

- Національним транспортним університетом;

- Донецьким національним університетом імені Василя Стуса;

- Криворізьким національним університетом;

- Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

- Національним авіаційним університетом;

- Національним університетом «Одеська юридична академія»;

- Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського;

- Київським національним торговельно-економічним університетом;

- Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.

 

 

Державними підприємствами та органами місцевого самоврядування:

- Державним підприємством "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" Міністерства охорони здоров’я України;

- Державним підприємством «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- Управліннями освіти і науки, охорони здоров’я, транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради та районних у місті рад;

- загальноосвітніми навчальними закладами м. Кривого Рогу.

 

 

 Громадськими організаціями:

   

- Благодійною організацією «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Кривий Ріг»

- Міжнародним благодійним фондом допомоги постраждалим внаслідок ДТП

- Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація правників України»;

- Громадською організацією «Товариство учасників руху»;

- Громадською організацією «Ріка життя»;

- Всеукраїнською громадською організацією «Громадський комітет транспортної безпеки»;

- Громадською організацією "Всеукраїнське об'єднання автошкіл";

- Громадською організацією «Спортивний клуб «Витязь-КР»;

- Громадською організацією «Об’єднання відповідальних громадян».

 

Службами безпеки дорожнього руху підприємств:

- ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

- ПП АТП "Одіум-Престиж"