Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Діяльність відділення післядипломної освіти Донецького юридичного інституту МВС України базується відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів України, Міністерства освіти і науки України та Статуту Донецького юридичного інституту МВС України

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції»; наказами МВС України: від 24.12.2016 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», від 21.06.2018 № 669 «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Поліцейський», від 09.11.2018 № 902 «Про впровадження освітніх та навчальних програм з первинної професійної підготовки в закладах вищої освіти МВС», Статутом інституту, Положенням про Вчену раду, Положенням про ректорат інституту, Положенням про Інститут.

З грудня 2019 року відділення післядипломної освіти капітан поліції Гордієнко Олексій Леонідович.

Основні завдання відділення післядипломної освіти

Організація післядипломної освіти в інституті з працівниками Національної поліції України без зміни їх освітньо-кваліфікаційного рівня.

Здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку, підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітніх рівнів і відповідає стандартам вищої освіти або іншим нормативно-правовим документам МОН України, МВС України з питань вищої освіти.

Організація первинної професійної підготовки в інституті.

Забезпечення впровадження елементів дистанційного навчання із подальшим удосконаленням.

Забезпечення одержання слухачами освіти досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за фахом.

Функції відділення післядипломної освіти

На відділення покладаються такі функції:

- організація післядипломної освіти з поліцейськими НПУ;

- організація первинної професійної підготовки в інституті, координація та контроль за організацією первинної професійної підготовки;

- взаємодія з комплектуючими підрозділами НПУ, представниками іноземних закладів освіти, інших установ та організацій на підставі відповідних договорів, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно з чинним законодавством;

- розробка пропозицій для удосконалення роботи щодо організації дистанційного навчання ВПО в інституті;

- формування та ведення документації згідно з номенклатурою;

- виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми інституту та пов’язаних із нею внутрішніх нормативних документів;

- проведення заходів з етичного виховання слухачів післядипломної освіти та первинної професійної підготовки, дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку інституту.

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами

Свою діяльність відділення здійснює у взаємодії з іншими структурними підрозділами інституту, а також підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких стосується питань, що належать до компетенції відділення.

         Відділення сприяє налагодженню взаємозв’язків з іншими закладами вищої освіти, підприємствами, установами, організаціями з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, вивчення практичного передового досвіду тощо.

Структура (штат, керівництво, співробітники)

За штатом у відділенні передбачено 3 посади: 1 – завідувача; 1 – провідного фахівця; 1 – фахівця.

 

  • Завідувач відділення – капітан поліції Гордієнко Олексій Леонідович.
  • Фахівец – майор поліції Дробошевський Костянтин Валерійович.