Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

27 травня доцентами кафедри юридичних дисциплін факультету №2 Ганною Бугою та Володимиром Бугою було проведено у дистанційному режимі засідання наукового гуртка кафедри.

Під час засідання керівники гуртка підкреслили доцільність та перспективність наукової діяльності курсантів та студентів, яка сприятиме їх всебічному розвитку та подальшій можливості використання отриманих у результаті наукових розвідок здобутків у практичній діяльності. Було зазначено, що науковий гурток кафедри юридичних дисциплін факультету № 2 є платформою для реалізації курсантами та студентами своїх наукових амбіцій, ораторського мистецтва та ерудиції.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри курсанти та студенти факультету №2 під час засідань наукового гуртка вчаться вільно висловлювати свої думки публічно та орієнтуватися у проблемних питаннях галузей права, більш детально вивчати основи навчальних дисциплін, пропонувати свої шляхи вирішення актуальних проблем та сучасного стану кримінального, цивільного, адміністративного, господарського, трудового, конституційного законодавства.

Також на черговому засіданні були обговорені наступні питання, а саме: підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік та план роботи гуртка в наступному навчальному році. Також було зазначено, що на наступному засіданні, найкращі молоді науковці будуть нагороджені подяками  та грамотами за участь у конференціях, круглих столах та написання фахових статей.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Кафедра юридичних дисциплін факультету №2