Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Відповідно до навчального плану з підготовки майбутніх офіцерів поліції передбачено по завершенню навчального року проходження курсантами практики. Курсанти 2-го курсу проходили навчальну практику у своїх комплектуючих підрозділах. Так у взаємодії з територіальними підрозділами поліції курсанти 206-го та 207-го навчальних взводів проходили навчальну практику у підрозділах поліції Донецької, Луганської та Чернівецької областях.

Відповідно до вимог Програми навчальної практики курсанти проходили практику у підрозділах превентивної діяльності, зокрема – у підрозділах дільничних офіцерів поліції та ювенальній превенції. Слід зазначити, що практика курсантів 2-го курсу направлена на закріплення ними знань, отриманих під час вивчення теоретичної частини навчальних дисциплін, що викладаються на 2-му курсі за адміністративно-правовим напрямом. Завдяки навчальній практиці курсанти набули навичок роботи в практичних підрозділах превентивної діяльності Національної поліції України. Так курсанти залучалися до охорони публічного порядку, профілактики шахрайства, роботи з дітьми, які схильні до девіантної поведінки. Також курсанти залучалися і до діяльності туристичної поліції, яка направляє зусилля на запобігання правопорушенням та злочинам у курортних районах Донеччини.

Робота з наставниками – практичними працівниками підрозділів превентивної діяльності сприяла формуванню відповідних навичок та умінь, зокрема щодо виявлення та документування правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами проходження практики курсанти підготували відповідні звітні документи. Як позитив слід зазначити, що частина курсантів, окрім обов’язкових звітних документів надали, листи від керівництва територіальних підрозділів поліції щодо їхнього заохочення правами ректора інституту за якісне проходження навчальної практики.

По завершенню проходження навчальної практики курсанти свої уміння та навички доводили на підсумковому контролі, який проходив у формі поліцейського квесту. На підставі розроблених кафедрою адміністративно-правових дисциплін інституту методичних матеріалів квест поєднав як теоретичну так і практичну складові. Кожен курсант під час підсумкового контролю показав відповідні знання та уміння з превентивної діяльності.

Отже, проходження курсантами 2-го курсу навчальної практики сприяло формуванню професійних вмінь, навичок для успішного виконання майбутніх функціональних обов’язків та створення підґрунтя для належного систематичного поновлення своїх знань і творчого їх застосування у практичній діяльності.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Факультет № 2