Основним завданням діяльності Донецького юридичного інституту МВС України є формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що передбачає не тільки зміни в організації навчання, а й удосконалення професійної майстерності викладачів. Для того, щоб вища освіта України максимально задовольняла вимоги часу, такі чинники, як компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість повинні відігравати провідну роль у функціонуванні цієї сфери. Усі ці риси можна вважати необхідними ознаками сучасного креативного викладача закладу вищої освіти, перед яким постійно постає проблема вдосконалення, підвищення своєї педагогічної майстерності, особливо в контексті інтернаціоналізації вищої школи.

Викладач - це не тільки учасник освітнього процесу, це насамперед «візитівка» закладу вищої освіти.

Саме з цією метою в Донецькому юридичному інституті створено Школу підвищення майстерності викладачів. Завданням Школи є сприяння адаптації молодих викладачів (зі стажем роботи у вищій школі до 3 років) до науково-педагогічної роботи в інституті, формуванню професійних педагогічних навичок та умінь, оволодінню новими методами та прийомами педагогічної взаємодії.

Викладач закладу вищої освіти свою професійну діяльність здійснює в кількох напрямах: педагогічному, методичному, виховному та науковому. Тому в організації роботи Школи в 2018-2019 навчальному році було зроблено акцент на перших трьох напрямках роботи науково-педагогічних працівників інституту. Програма навчання Школи передбачає опанування знань, умінь та навичок  з трьох змістовних модулів: методика викладання навчальних дисциплін, професійна етика та риторика, українська мова за професійним спрямуванням.  

Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання навчальних дисциплін» дає можливість молодим педагогам розвивати здатність планувати й організовувати як свою професійну діяльність, так і пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти, а також розвиває здатність до самонавчання та особистісного й професійного розвитку.

На засвоєння знань етичних стандартів педагогічної діяльності, формування засад академічної доброчесності спрямовано вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика і риторика». А завдяки навчальній дисципліні «Українська мова за професійним спілкуванням» розвивається здатність педагогів спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово, добре володіти педагогічною термінологією тощо.

У цьому навчальному році слухачами  Школи підвищення педагогічної майстерності стали: тимчасово виконуючий обов’язки начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки Цуркан О.П., викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Єрошкін М.В., викладач кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки – Гаража Л.Ф., викладач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права – Приходько О.М.  та  викладач кафедри цивільно-правових дисциплін – Склема Т.Ю.

Зі слухачами Школи своїм педагогічним досвідом та педагогічною майстерністю ділилися фахівці кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, а саме: кандидат філологічних наук, доцент Сабельникова Т.М., кандидат педагогічних наук Мухіна Г.В., кандидати філологічних наук Новікова О.О. та Пономаренко К.В.

Після успішного засвоєння теоретичного матеріалу та практичного напрацювання ними певних вмінь та навичок 27 червня 2019 року слухачі склали підсумковий контроль на «добре» та відмінно» й у серпні на засіданні розширеної Вченої ради ректором інституту в урочистій обстановці їм буде вручено свідоцтво про підвищення кваліфікації.

У наступному навчальному році роботу Школи підвищення майстерності буде продовжено, адже це один з концептуальних шляхів якісного підвищення рівня педагогічної діяльності в Донецькому юридичному інституті МВС України.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking