Корупція як негативний соціальний чинник суспільного життя є суттєвою перешкодою для розбудови правової держави та громадянського суспільства. Корупція існувала завжди і є притаманною будь-якій державі, однак, її розміри і негативні впливи є досить різними.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи 1999 року визначає термін «корупція» як прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання.

У довідкових документах ООН і Ради Європи зазначається, що корупційна діяльність може приймати не тільки такі поширені форми, як хабарництво, шахрайство, вимагання, розтрата (привласнення) публічних коштів, а й специфічні: клієнтизм, лобізм, фаворитизм, кумівство тощо.

Про ці, менш відомі, форми корупційних правопорушень йдеться в підручнику, виданого до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за загальною редакцією Богдана Головкіна «Запобігання корупції». Підручник складений із 13 розділів, де висвітлені шляхи розв’язання таких питань, як конфлікт інтересів, стандарти професійної етики, система запобігання корупції в Україні, зарубіжний досвід запобігання корупції тощо.

Закон України «Про запобігання корупції» вивчає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Офіційний текст закону зі змінами та доповненнями є обов’язковим у фонді загальної бібліотеки інституту. Читачі мають можливість ознайомитися з документом та отримати його для більш детального вивчення в усіх підрозділах бібліотеки – на базі Головного та Навчально-виховного комплексів у місті Кривому Розі та Маріупольського ЦППП «Академія поліції».   

Практичний посібник «Запобігання корупції. Законодавство» містить низку законів та законодавчих актів України щодо запобігання корупції та розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», на уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм, а також на суддів, прокурорів, слідчих, детективів, адвокатів, та здобувачів вищої юридичної освіти.

За загальною редакцією Володимира Чернєя, доктора юридичних наук, професора, ректора Національної академії внутрішніх справ вийшов друком Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції», яким було визначені засади організації та діяльності спеціально уповноваженого органу, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, яким є Національне агентство з питань запобігання корупції. Науково-практичний коментар здійснює роз’яснення положень закону.

В рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансувався Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 років була підготовлена публікація Науково-практичного коментаря Закону України «Про запобігання корупції». Програма розвитку ООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів, щоб допомогти людям в усьому світі будувати краще життя. Програма співпрацює з понад 170 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи роз’яснення глобальних та національних проблем у галузі людського розвитку.

Цікавим варіантом Коментаря ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» є робота авторства кандидата юридичних наук, заступника декана юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ Романа Максимовича.

До уваги читачів бібліотеки представлений навчально-методичний посібник «Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія». У роботі викладено сутність антикорупційного законодавства та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні з урахуванням нових антикорупційних законів, зокрема, Закону України «Про вищу освіту», запропоновано систему знань і вмінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції та усувати наслідки правопорушень, пов’язаних із корупцією у сфері освіти.

Попередження, недопущення та запобігання проявам корупційних дій – завдання кожного співробітника вишу. Ще раз ознайомитися з документами, що регламентують дію «антикорупційних законів» та доповнити свої знання новими джерелами з зазначеної теми запрошуємо до читальних залів загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України.

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking