Сьогодні, 9 липня 2019 року Донецьким юридичним інститутом МВС України на базі навчально-виховного комплексу факультету №1 підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України було проведено творчий конкурс для вступників на денну форму навчання.

Творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника. Результат творчого оцінюється за шкалою, визначеною Правилами прийому у закладах вищої освіти.

До творчого конкурсу передбачено виконання вступником екзаменаційної роботи, що складається з двох блоків питань Рекомендованого переліку та ситуаційних завдань, що формуються за таким принципом: перший блок – «Майбутня професія – поліцейський»,  другий блок – «Основи права», а також практичне виконання ситуаційних завдань з «Основ правознавства». Майбутні абітурієнти мали змогу підготуватися до творчого конкурсу, переглянувши орієнтований перелік питань для підготовки на офіційному веб-порталі інституту.

Під час складання творчого конкурсу члени приймальної  комісії матимуть змогу оцінки базових знань вступників, визначення рівня професійної компетентності, спроможності вступника до нестандартного мислення та виявлення його реальної мотивації і професійної орієнтації, особистісних здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, готовності до навчання, яких потребує професійна діяльність за обраною спеціальністю до ЗВО зі специфічними умовами навчання

Напередодні відбулася консультація, під час якої члени відповідальної предметної комісії ознайомили вступників з умовами проведення творчого конкурсу, надали практичні поради та вказали на всі деталі і тонкощі цього специфічного випробування.

Завданням проведення творчого конкурсу є:

- виявлення ступеню усвідомлення майбутньої професії вступником та його професійного самовизначення;

- оцінка загального культурного рівня вступника;

- визначення вміння вступника орієнтуватися в сучасних реаліях суспільства;

- оцінка рівня аналітичних здібностей вступника, можливість мислити нестандартно та швидко приймати рішення для виконання професійних завдань;

- визначення рівня підготовленості вступника, уміння чітко формулювати думки і стилістично грамотно їх викладати.

Успішне складання творчого конкурсу надасть можливість для участі у випробуванні – оцінки рівня фізичної підготовки вступників, під час якого вони продемонструють свою фізичну підготовку до несення служби у лавах Національної поліції України.

Бажаємо вступникам набратися терпіння і побачити своє прізвище у списку рекомендованих до зарахування на факультет підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Донецького юридичного інституту МВС України!

 

 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Відділ комунікації та міжнародних зв’язків

Real time web analytics, Heat map tracking