Більша частина людського знання в усіх галузях існує лише на папері, в книгах - паперовій пам`яті людства…

Народна мудрість говорить про те, що навчатися без книги – черпати воду решетом.

Останнім часом усе частіше чуєш: «Невже сьогодні ще ходять до бібліотеки?», «Та все ж в Інтернеті є, ніхто книжок не читає…».

Бібліотека Донецького юридичного інституту МВС України, напевне, є винятком. Робота підрозділу завжди спрямована на створення психологічно комфортних умов для кожного студента, курсанта, слухача, викладача, науковця, задоволення їхніх інформаційних потреб, створення належних умов для продуктивної та цікавої роботи в читальних залах, залучення до участі у заходах, що проводять співробітники загальної бібліотеки.

Так було завжди – із самого створення навчального закладу, так є і зараз, коли інститут набирає обертів на нових сторінках своєї історії. Це цілком виправдано, бо бібліотека у сучасному закладі вищої освіти – то душа, то суголосся минулого, теперішнього й майбутнього, то віра в невмирущі віками цінності – у силу слова, книгу, літературу як мистецтво слова.

Бібліотека нашого інституту з самого створення розвивалася як багатопрофільний заклад, який мав фонди різного змістовного складу. Станом на 2014 рік вони нараховували понад 160 тисяч примірників різного характеру багатьма мовами світу. Серед них були раритети, книги відомих науковців, наукові роботи провідних юристів не лише України, а й світу.

У 2014 році на Донбас прийшла біда, яка не обійшла стороною наш заклад. Не зважаючи на неймовірні зусилля керівництва інституту, матеріально-технічна база була вимушено залишена через ведення бойових дій на території, непідконтрольній українській владі. Не вдалося евакуювати і зберегти жодного примірника. Книжковий фонд, який був гордістю навчального закладу, знищено. Із сумом говоримо про це, але життя триває і вимагає прийняття важливих рішень.

Сьогодні  Донецький юридичний інституту МВС України забезпечує освітню та наукову діяльність у місті Кривому Розі Дніпропетровської області та місті Маріуполі рідної Донецької області.

Все починали «з нуля». За власною ініціативою ректора інституту професора Віктора Бесчастного та підтримкою колективу розпочалася кропітка робота щодо створення бібліотечного фонду загальної бібліотеки. 2014-2015 навчальний рік можна з впевненістю вважати новою сторінкою в історії бібліотеки нашого навчального закладу. Перші книги в січні 2015 року ми отримали від колег з Харківського національного університету внутрішніх справ. Це були перші 300 примірників, які стали фундаментом для відбудови скарбниці знань закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Одразу ж розпочалася обробка, систематизація та впорядкування отриманої літератури, створення електронного каталогу тощо.

До комплектування фонду долучилися колективи закладів вищої освіти сфери управління Міністерства внутрішніх справ, інших закладів вищої освіти, державних установ, наукових бібліотек, благодійних організацій і фондів, а також провідні юристи та науковці всіх галузей знань.

Сучасна бібліотека – це комфортний, привітний й технічно обладнаний інформаційний центр, що має безліч ресурсів для користувачів. Це також місце, де можна поспілкуватися з друзями, взяти участь у культурних та наукових заходах. Створення такої бібліотеки, що стане інформаційною платформою розвитку навчального закладу, спільна мрія колективу Донецького юридичного інституту МВС України.

В інституті постійно проводяться акції, спрямовані на поповнення фонду, покращення його якісної складової.

До Дня заснування навчального закладу ректор інституту доктор юридичних наук Віктор Бесчастний започаткував акцію «Книга – безумовна одиниця добра», метою якої був збір коштів для закупівлі навчальної літератури. До збору коштів долучився весь колектив. Перший крок зробив ректор, надавши приклад всім без винятку працівникам та здобувачам вищої освіти, кому небайдужа доля нашого вишу. Понад 63 тисячі гривен вдалося зібрати за короткий час. Визначившись з першочерговими потребами книго забезпечення навчальних дисциплін та вивчивши цінову політику навчальної літератури, було придбано 228 примірників сучасної літератури, що стане корисною у новому навчальному році.

Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» за загальною редакцією Чернея Володимира Васильовича, доктора юридичних наук, професора, ректора Національної академії внутрішніх справ; Пєткова Сергія Валерійовича, доктора юридичних наук, професора зайняв почесне місце в фонді загальної бібліотеки і після оброблення буде переданий на факультет № 2 (місто Маріуполь).

15 примірників Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України станом на березень 2018 року, які містять додаток до видання зі змінами до КК України станом на січень 2019 року, корисні не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, а й викладачам і здобувачам вищої освіти навчальних закладів системи МВС. В передмові видання, складеної Президентом видавничої організації «Юрінком Інтер» Віктором Ковальським, зазначено, що автори присвятили коментар працівникам органів внутрішніх справ, які загинули у боротьбі зі злочинністю.

Навчально-практичний посібник «Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності» представлений у формі питань-відповідей на основі Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, інших вітчизняних нормативно-правових актів. Серед авторського колективу видання – науковці Донецького юридичного інституту МВС України: доктор юридичних наук, професор, ректор, заслужений юрист України Віктор Бесчастний; кандидат юридичних наук, проректор Микола Панченко; кандидат юридичних наук, декан факультету № 1 Руслан Михайлов; кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Іван Іванов; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Юрій Делія.

30 примірників підручника особливої частини Кримінального права України, затвердженого Міністерством освіти і науки України як підручника для студентів юридичних закладів вищої освіти, придбані спеціально для забезпечення освітнього процесу на факультеті № 2 (місто Маріуполь).

Підручник «Курс адміністративного права» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Оксани Кузьменко висвітлює комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.

До 20-річчя заснування Кримінологічної асоціації України було видано академічний курс «Кримінологія» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Олексія Литвинова. В роботі на основі сучасних наукових підходів до структури та змісту кримінологічних знань розглядається предмет, система, методологія й історія кримінології, а також завдання і перспективи розвитку.

Цінним придбанням є підручник з Кримінального права України за загальною редакцією професорів Віктора Бесчастного й Олександра Джужи, який підготовлено з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права, практики Європейського суду з прав людини  та відповідно до чинних норм кримінального законодавства України. Призначенням підручника є забезпечення навчальної дисципліни «Кримінальне право» сучасним методичним матеріалом у частині загальних положень кримінального права.

Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань в навчальному посібнику «Юридична психологія» авторства Віталія Бочелюка, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології Класичного приватного університету. Мета посібника – показати, що в практиці установ виконання покарань існують можливості виявляти і фіксувати особистісні властивості ув’язнених, норми й відносини в їхніх групах, які значною мірою визначають їх діяльність і поведінку.

Для вивчення іноземної мови курсантами факультетів № 1 і № 2 50 примірників підручника «POLICE», який містить як роз’яснення, так і практичні завдання.

Для забезпечення навчальних дисциплін на новоствореній кафедрі спеціальної техніки та інформаційних технологій придбаній навчальні посібники: «Інформаційна безпека України», автором якого виступає Юлія Лісовська, кандидат юридичних наук, доцент; «Вища математика в прикладах і задачах», підготовлений Людмилою Турчаніновою. Кандидатом технічних наук, доцентом і Оленою Доля, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом; «Інформатика», автором якого є Наталія Наливайко.

Понад 105 тисяч примірників налічує сьогодні фонд загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України. Не ставиться крапка, робота по створенню фонду, що відповідає запитам користувачів, триває.

Запрошуємо прийняти участь у літній акції «Книга до навчального року». Дайте можливість побачити книгу очима молоді, що навчається!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking