На кафедрі юридичних дисциплін факультету №2 доцентом кафедри Володимиром Бугою було проведено для педагогічного складу кафедри роз’яснення антикорупційного законодавства. Доповідач зазначив, що головною проблемою подолання корупції є ставлення населення до цієї проблеми, брак знань антикорупційного законодавства та недовіра до органів, які ведуть боротьбу з випадками хабарництва.

Із прийняттям Верховною Радою України та введенням в дію Закону України «Про запобігання корупції» в Україні сформовано нову систему планування запобігання та виявлення корупції. Одним із основних механізмів запобігання корупції в діяльності органів влади є прийняття антикорупційних програм. Саме з прийняттям вказаного Закону на законодавчому рівні визначено загальні вимоги до антикорупційних програм, зміст і порядок їх прийняття, а також повноваження Національного агентства щодо погодження антикорупційних програм.

Безумовно, антикорупційне навчання є основою запобігання корупції, адже його ефективне проведення поєднує пропаганду правомірної поведінки, виховання правосвідомості і громадянської етики, усвідомлення персональної відповідальності і негативного ставлення до корупції та оволодіння знаннями про механізми запобігання корупції в усіх сферах суспільного життя.   Усі присутні з цікавістю прослухали представлену доповідь, наприкінці взяли участь в дискусії.

Доцент кафедри юридичних дисциплін факультету №2

Володимир Буга

Real time web analytics, Heat map tracking