Щороку Донецький юридичний інститут долучається до проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Після ретельного оцінювання конкурсною комісією роботи були допущені до завершального етапу І туру – публічного захисту. Учасники конкурсу з відповідальністю поставилися до написання та захисту наукових праць.

Під час захисту відчувалося глибоке розуміння досліджуваних тем, зацікавленість у розробці нових підходів та змістовному баченні того чи іншого аспекту розглянутої проблеми.

В результаті жвавих дискусій та обговорень членам конкурсної комісії вдалося визначити переможців конкурсу за відповідними номінаціями:

Кримінальне право та кримінологія:

Волобуєв Микита – курсант 2 курсу 202 навчального взводу факультету № 1 (керівник – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент А. О. Данилевський);

Економічні науки та фінанси:

Барон Дмитро – студент 1-го курсу112 навчальної групи факультету № 3 (науковий керівник – доцент кафедри господарсько-правових дисциплін факультету № 3, к.е.н. О.В Роженко);

Державно – правові науки:

Бондар Андрій – курсант 2-го 202 навчального взводу курсу факультету № 1 (керівник – доцент кафедри загально-правових дисциплін факультету № 3, д.ю.н. Ю.В. Делія);

Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза:

 1. Рижакова Дар`я – курсантка 4-го 401 навчального взводу курсу факультету № 1 (науковий керівник – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, д.ю.н., доцент Т.О. Лоскутов);
 2. Шкурко Євген – студент 4-го курсу 406 навчальної групи факультету № 1 (науковий керівник – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права факультету № 1, к.ю.н., доцент І.В. Кубарєв);

Оперативно – розшукова діяльність та спеціальна техніка:

Дзедзицький Анатолій – курсант 3-го курсу 306 навчального взводу факультету № 2 (науковий керівник – доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки, к.ю.н. С.П. Пекарський);

Адміністративно-правові науки:

Артеменко Єлізавета – курсантка 2-го курсу 204 навчального взводу факультету № 1 (науковий керівник – доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, к.ю.н. А.С. Філіпенко);

Інформаційні технології та кібернетика:

Хоміч Єгор – курсант 1-го курсу 103 навчального взводу факультету № 1 (науковий керівник – старший викладач кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій, к.п.н. Т.Г. Павлиш);

Цивільно-правові науки:

Косякіна Ольга – студентка 4-го курсу 406 навчальної групи факультету № 3 (науковий керівник – доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н. Ю.О. Громенко);

Психологічне забезпечення:

Пузь Роман  – студент 2 курсу 212 навчальної групи факультету № 2 (науковий керівник – доцент кафедри гуманітарних дисциплін, к.п.н. В.Е. Ромашенко).

Роботи переможців І етапу конкурсу буде надіслано на ІІ етап конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.  

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking