Минулого тижня під час засідання вченої ради факультету № 3 були обговорені актуальні питання діяльності факультету.

Відкрив засідання її голова, декан факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент Куракін Олександр, першочергово він доповів про порядок роботи вченої ради. Відповідно до порядку денного було розглянуту питання «Про стан кадрового забезпечення на факультеті № 3», заслухані звіти науково-педагогічних працівників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, про результати їх діяльності за всіма видами робіт (навчальною, методичною, науково-дослідною, організаційною). Членами вченої ради факультету № 3 одноголосно затверджені звіти Громенко Юлії, Макаренко Наталії, Павліченко Євгенії, Хайлової Тетяни і рекомендовано на черговому засідання Вченої ради інституту продовжити термін дії контрактів відповідних працівників.

Невід’ємною частиною громадського самоврядування інституту є студентське самоврядування, яке об’єднує всіх студентів та курсантів ДЮІ та, перш за все, забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні інститутом. Тому наступне питання порядку денного було присвячено діяльності студентського самоврядування факультету № 3. Про реальний стан, результати та перспективи діяльності студентського самоврядування доповіла заступниця голови  студентського самоврядування Гурська Наталя.

Для розгляду наступного питання, а саме: «Про заходи щодо зміцнення службової дисципліни і законності, реалізації антикорупційного законодавства» були запрошені уповноважений з антикорупційної діяльності інституту Забіян Олексій, який наголосив на важливості додержання норм антикорупційного законодавства всіма учасниками освітнього процесу та за ініціативи керівництва факультету домовились інтенсифікувати роботу зі студентами щодо недопущення та попередження фактів порушення антикорупційного законодавства та запланували провести ряд заходів серед студентів факультету № 3. Також для розгляду цього питання був запрошений завідувач відділення соціально-гуманітарної роботи Свириденко Роман, який наголосив на необхідності додержання студентами факультету № 3 вимог законодавства, статуту інституту та правил внутрішнього розпорядку ДЮІ та погодився на пропозицію факультету більше уваги приділяти заходам зі студентами, співпрацювати зі студентським самоврядуванням перш за все в питаннях розробки Етичного кодексу студента.

Одним із пріоритетних та вважливих напрямів діяльності факультету № 3 та кафедр є науково-дослідна робота. За питанням «Про стан науково-дослідної роботи на кафедрах факультету № 3» доповідали завідувачі кафедр факультету № 3 Піддубна Дар’я, Кадала Віталій та Кубарєв Іван. Також до обговорення наукових здобутків, планів та перспектив доповідав завідувач відділу організації наукової роботи Червінчук Андрій, який подякував всім за активну участь у конкурсі наукових робіт студентів та курсантів ДЮІ, зауважив на важливості популяризації науково-дослідної діяльності серед студентів.

Наступними розглянуті такі питання у «Різному»: «Про успішність студентів факультету № 3 у першому семестрі 2019-2020 навчального року», «Про стан виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачами ОС «магістр» 2018 та 2019 р.н.», «Про поточний стан та організацію профорієнтаційної роботи», «Про матеріально-технічний стан навчальних аудиторій та службових приміщень».

Учасники засідання проголосували за проекти рішень щодо кожного питання порядку денного.

Насамкінець засідання декан факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент Олександр Куракін подякував за плідну роботу всім учасникам засідання вченої ради факультету № 3, запрошеним колегам, висловив впевненість, що засідання вченої ради факультету № 3 є основою для сталого розвитку як факультету № 3, так і Донецького юридичного інституту МВС України.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Вчена рада факультету № 3

Real time web analytics, Heat map tracking