Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Як прийнято у закладах вищої освіти у серпні підводити підсумки навчального року, який підійшов до кінця… Настав час озирнутись назад і проаналізувати, яким він був 2018-2019 навчальний рік для кафедри адміністративно-правових дисциплін.

Головними завданнями діяльності кафедри у 2018-2019 навчальному році були визначені такі: виконання навчального плану; вдосконалення навчально-методичної роботи; впровадження інноваційних методик у навчальний процес; активізація наукової діяльності; підвищення професійної майстерності викладачів; зміцнення зв'язку з практичними органами і підрозділами Національної поліції; активізація навчально-виховної роботи серед студентів, курсантів та слухачів; здійснення профорієнтаційних заходів; підвищення матеріально-технічного забезпечення кафедри, інституту; розробка іміджевої продукції кафедри. І перш за все, їх виконання було пов’язане з досягненням головної стратегічної мети діяльності Донецького юридичного інституту МВС України – повернення до рівня, який мав навчальний заклад на початку 2014 року.

У цьому навчальному році особливу увагу було приділено підвищенню якісної складової науково-педагогічного складу кафедри. Саме тому, спочатку доцент кафедри підполковник поліції Тулінов Валентин, а згодом і завідувач кафедри підполковник поліції Мердова Ольга були відряджені до територіальних органів поліції для набуття практичного досвіду.

Кадровий потенціал кафедри зміцнився з приходом до лав інституту досвідченого практика Дорошенка Владислава, який пропрацював в службі дільничних офіцерів поліції (а раніше дільничних інспекторів міліції) понад дванадцять років, а натепер передає свій практичний досвід курсантам.

Не обійшлося в цьому році і без підвищення кваліфікації. Так, Мердова Ольга отримала сертифікат тренера в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини», а Тулінов Валентин отримав сертифікат про проходження семінару «Університети майбутнього» в межах проекту «DISPLACED UNIVESITIES SUPPORT PROGRAM-Academic Growth and Development».

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів» затверджено рішення Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України про присвоєння вченого звання доцент Ользі Мердовій.

Філіпенко Анастасія, крокуючи до поставленної для себе мети – отримання вченого звання «доцент», пройшла іноземне стажування в Куявському університеті (м.Влоцлавек, Республіка Польща).

Науково-педагогічний склад постійно працював у напрямку удосконалення навчально-методичної діяльності як кафедри, так і інституту в цілому. На кафедрі протягом навчального року викладались дисципліни на трьох факультетах і на різних формах навчання 22 навчальних дисциплін: Юридичне документознавство, Фінансове право, Адміністративне право, Адміністративна діяльність Національної поліції, Адміністративна відповідальність, Адміністративний процес, Адміністративне право і процес, Організація діяльності дільничних офіцерів поліції, Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції, Міграційне право, Основи управління підрозділами Національної поліції, Діловодство в Національній поліції України, Робота з персоналом органів Національної поліції, Актуальні питання адміністративної діяльності підрозділів Національної поліції, Порівняльне адміністративне право, Кваліфікація адміністративних правопорушень, Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції, Контроль і нагляд в професійній діяльності, Інформаційне право, Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень, Організаційно-правове регулювання освіти в Україні, Адміністративно-правова доктрина України.

З цього року працівниками кафедри вперше розроблено та впроваджено у навчальний процес поліцейські квести, проведення яких відбувалося як в межах вивчення навчальних дисциплін професійно-практичного спрямування, так і під час захисту ознайомчої та навчальних практик.

Протягом року за сприянням Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» Ольгою Мердовою проведено серію тренінгів в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини» для дільничних офіцерів поліції, інспекторів ювенальної превенції, патрульних поліцейських, слідчих, а також курсантів спеціалізації «превентивна діяльність».

Цей рік був насичений на наукові події, які проводилися самою кафедрою, а також її представники брали участь у різних наукових заходах. Вже традиційно кафедрою адміністративно-правових дисциплін проведено дві всеукраїнські науково-практичні конференції: IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу» (07 грудня 2019 року) та ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» (17 травня 2019 року).

Багатим цей рік видався на наукові здобутки наших вихованців. У цьому напрямі слід відзначити завзяту роботу доцента кафедри Анастасії Філіпенко, яка є керівником наукового гуртка, а також науковим керівником досліджень курсантів, які займають призові місця не тільки в конкурсах інституту, а й поза його межами. Цього річ наукова робота Трандафілової Світлани зайняла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів 1-4 курсів (бакалаврат) усіх спеціальностей, який проводився Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та ПАТ ФАРМАК. Ще дві роботи, підготовлені Больбою Анастасією і знов таки Трандафіловою Світланою, зайняли 2 місце в ІІ турі наукових робіт курсантів та студентів у загальноінститутському конкурсі.

Протягом року науково-педагогічним складом кафедри підготовлено два видання: навчальний посібник у схемах «Фінансове право» та науково-практичне видання, підготовлене на замовлення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, «Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці».

Слід відзначити, що під авторством представників кафедри вийшли друком дві статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Web of Science. Також вийшли друком ряд фахових статей, підготовлених науковцями кафедри, взято участь у наукових заходах різного рівня.

Окремим напрямком діяльності кафедри адміністративно-правових дисциплін стала профорієнтаційна та правоосвітницька робота, як серед громади міста Кривий Ріг, так і серед інших міст і регіонів України. Науково-практичні працівники кафедри постійно відвідували навчальні заклади м. Кривий Ріг, здійснили профорієнтаційні візити до м. Кропівницький Кіровоградської області, м. Кременчук в Полтавській області.

Кафедрою протягом року проводилася робота щодо поповнення фонду бібліотеки інституту. Так, навчально-наукова скарбниця інституту поповнилася 679 екземплярами літератури, яка надійшла за сприянням науково-педагогічного складу кафедри.

Озирнувшись назад, можна з впевненістю сказати, що 2018-2019 навчальний рік для кафедри адміністративно-правових дисциплін був достатньо вдалим та продуктивним, але не слід зупинятися на досягнутому, попереду, поряд із звичними завданнями кафедри, нас очікує кропітка і відповідальна робота, пов’язана із удосконаленням практики запровадження поліцейських квестів; запровадженням практично-орієнтованого державного іспиту, за яким буде перевірятися готовність випускника до самостійного виконання професійних завдань у практичній діяльності; розробкою, обладнанням та запровадженням у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС України спеціалізованого навчального об’єкту «Навчальний комплекс підготовки поліцейських», спрямованих на посилення практичної складової освітнього процесу; продовженням діяльності науково-педагогічних працівників кафедри щодо виконання вимог чинного законодавства для отримання вчених звань «професор», «доцент»; проведенням профорієнтаційних заходів в рамках вступної кампанії «Абітурієнт 2020», примноженням і удосконаленням матеріально-технічного забезпечення інституту, поповненням бібліотечного фонду.

Сподіваємося, що новий навчальний рік буде щедрим для кафедри на добрі події і прихильним до всіх починань.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

Кафедра адміністративно-правових дисциплін