Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності «Право» та «Правоохоронна діяльність» 2018 року набору, Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів закладів вищої освіти МВС України, затвердженого наказом МВС України від 27.06.2013 № 621, курсанти 1-го курсу нашого інституту проходять ознайомчу практику.

Ознайомча практика для курсантів, які навчаються в м. Маріуполі, за погодженням з ГУНП в Донецькій області організована на базі Центрального відділу поліції та підпорядкованих йому територіальних відділеннях поліції.

Слід вказати, що завданням ознайомчої практики є:

- вивчення системи, структури, принципів організації та діяльності підрозділів Національної поліції;

- загальне знайомство курсантів з місцем майбутньої діяльності у реальних умовах;

- формування у них початкового уявлення про організацію роботи Національної поліції;

- сприяння психологічній адаптації до роботи в Національній поліції та утвердження мотивації подальшого навчання;

- виховання у курсантів високих моральних якостей правоохоронця, почуття відповідальності та належного ставлення до майбутньої професійної діяльності та готовності до дій в оперативно-службових ситуаціях.

З метою якісної підготовки до проходження ознайомчої практики у м. Маріуполі на факультеті № 2 12 серпня 2019 року були проведені організаційні заходи з курсантами 1-го курсу. Представниками командно-адміністративного складу факультету № 2 інституту: Сергієм Пекарським, Станіславом Клименко та Іваном Хозлу курсантам були доведені загальні питання, пов’язані з нормативним забезпеченням практики, індивідуальним плануванням проходження практики, звітним документам та особливо було звернуто увагу на дотримання дисципліни та законності під час виконання службових обов’язків. Своєю чергою кафедрою спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 надається методична, організаційна та практична допомога курсантам під час проходження ознайомчої практики.

За результатом проходження ознайомчої практики курсанти повинні виробити професійні навички щодо:

- надання в межах своєї компетенції допомоги громадянам і посадовим особам у захисті їх законних прав та інтересів;

- вчасного застереження громадян від учинення протиправних дій, роз’яснення їм неприпустимості антигромадської поведінки;

- здійснення у межах повноважень адміністративно-правозастосовної діяльності;

- оформлення адміністративно-процесуальних документів.

Зазначені були і особливості проведення підсумкового контролю, який передбачає елементи поліцейського квесту, методичне забезпечення якого розробила кафедра адміністративно-правових дисциплін інституту.

У цей же день, курсанти 1-го курсу факультету № 2 Донецького юридичного інституту прибули до Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області для проходження ознайомчої практики. Майбутні офіцери поліції познайомились із керівником поліції Маріуполя, підполковником поліції Сергієм Бичіним, який до речі є випускником нашого закладу вищої освіти та фахівцями кадрового підрозділу. Безпосередньо Сергій Олександрович Бичін поділився із курсантами своїми спогадами про проходження практики у роки свого навчання в інституті та побажав кожному курсанту отримати від першої практики безліч цікавих знань, вмінь та приємних спогадів.

Отже, за участю фахівців кадрового підрозділу в Центральному відділені поліції відбувся інструктаж та розподіл курсантів по місцям проходження ознайомчої практики. Безпосередньо ознайомча практика буде проходити у Центральному відділі поліції, а також у Лівобережному, Кальміуському, Приморському та Мангушському відділеннях поліції. Також курсантам було надано методичну допомогу щодо налагодження взаємодії з практичними працівниками поліції ‑ наставниками ознайомчої практики та керівництвом відділу поліції.

За сприяння ректора інституту, професора Віктора Миколайовича Бесчастного науково-педагогічним складом кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 інституту у м. Маріуполі буде забезпечено супроводження якісного проходження курсантами 1-го курсу ознайомчої практики в підрозділах поліції.

На офіційному сайті Центрального відділу поліції м. Маріуполя розміщена інформація про початок ознайомчої практики курсантів першокурсників ДЮІ.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Сергій Пекарський, факультет № 2,

з використанням інформації

Центрального ВП ГУНП в Донецькій області