Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Шановна пані Юліє!

Прийміть наші щирі та сердечні вітання з Днем народження!

Ви чудова людина, а Ваш багатий життєвий і професійний досвід, почуття відповідальності, професіоналізм, цілеспрямованість, відповідальність, порядність, відкритість здобули Вам заслужений авторитет серед колег, студентів, курсантів.

Ваш високий професійний рівень, застосування традиційних та новітніх методик, творча активність у створенні науково-методичних розробок, відповідальність і компетентність є прикладом наполегливості, конструктивного підходу до своєї справи та справжнім зразком для наслідування.

 В 2019 році Ви захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки філологів в університетах Греції другої половини ΧΧ – початку ΧΧΙ ст.»». Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, прагнення України інтегруватися в європейський і світовий освітньо-науковий простір вимагають покращення якості мовної освіти в країні, оскільки наявність високого рівня комунікативної компетенції є запорукою конкурентоспроможності фахівця. Задля успішного виконання цього завдання необхідною є перебудова системи підготовки філологів, фахівців як з рідної, так й іноземної мов, оскільки саме вони в нових соціокультурних умовах розвитку сучасного суспільства мають підняти на якісно новий рівень мовну освіту в країні шляхом забезпечення підготовки молодого покоління до збереження й розвитку рідної мови, продуктивного міжкультурного діалогу засобами іноземних мов.

Ви  випромінюєте чуйність, працелюбність, скромність, творчість і любов – це ті прекрасні людські якості, які гармонійно поєднуються у Вашій діяльності.

Притаманні Вам доброзичливість і щирість, чесність і порядність, відкритість і готовність завжди прийти на допомогу є саме тими достойними рисами, які забезпечують Вам повагу та авторитет серед широкої спільноти наукової України.

Шановна пані Юліє!

Бажаємо Вам творчих успіхів та кар’єрного росту, сімейного благополуччя та звичайного людського щастя. Ваше особисте життя тільки надихало Вас до нових подвигів в роботі, а робота стимулювала до добробуту і комфорту у Вашому будинку. 

З повагою,
за дорученням колективу,
ректор Донецького юридичного інституту МВС України
професор Віктор Бесчастний