Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

23 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Засіданню передували теплі привітання й урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання:

дипломом ІІ ступеня відзначено підручник «Господарське процесуальне право» професорів інституту Людмили Миколаївни Ніколенко та Наталі Валеріївни Іванюти;

- дипломом ІІІ ступеня відзначено № 3 та № 4 наукового видання «Правовий часопис Донбасу».

Вагомою й приємною подією стало й вручення дипломів доктора філософії здобувачам цього ступеня Войчишеній Марині Вадимівні та Волобоєву Артуру Олеговичу.

Робота Вченої ради розпочалася заслуховування й обговорення доповіді проректора інституту майора поліції Руслана Врадія «Про заходи щодо зміцнення службової дисципліни і законності в структурних підрозділах інституту відповідно до вимог МВС України».

З питання «Про готовність кафедр інституту до захисту курсантами стажування у формі квесту» виступили декан факультету № 1 КННІ к. ю. н. підполковник поліції Станіслав Лопатін, декан факультету № 1, к. ю. н., професор полковник поліції Олена Волобуєва.

З питання порядку денного «Про завдання профорієнтаційної роботи інституту щодо набору абітурієнтів у 2021 році та заходи щодо реєстрації майбутніх абітурієнтів у рекрутингових центрах України» було заслухано й обговорено доповідь проректора інституту д. ю. н., доц. Олександра Куракіна. 

«Про стан забезпечення та заходи покращення подальшого розвитку матеріально-технічної бази інституту» доповідав т.в.о. проректора інституту підполковника поліції Віталія Самаренка

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання «професор» Лоскутову Т.С.; затвердження теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук к. ю. н. Бузі В.В., видачу диплома доктора філософії Чемерису І.М., рекомендацію до переведення на навчання за рахунок державного бюджету здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», закриття освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу (Факультет № 2) ДЮІ МВС України. 

Розглянуто та схвалено Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького державного університету внутрішніх справ та укладання з ними трудових договорів тощо.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку збірник матеріалів круглого столу, приуроченого до 60-річчя Донецького юридичного інституту МВС України «Eduтрансформація: гуманітарна складова як чинник формування сучасного правоохоронця та правознавця». 

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

Секретаріат Вченої ради