Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Навчальний рік добігає кінця, студентство займається закріпленням результатів отриманих знань. Настає час підведення певних підсумків роботи науковців кафедри господарсько-правових дисциплін. Одним із престижних напрямків роботи колектив кафедри протягом багатьох років вважав формування наукової позиції студентського світогляду. Така позиція колективу базується на тому, що виховання сучасного правовика незалежно  від займаної посади в майбутньому має відбуватися на базі кваліфікованих, творчих ,креативних підходів до виконання поставлених завдань. Без власної наукової позиції, вміння професійно підходити до врегулювання спірних питань в сучасних юридичних справах, без певного рівня наукової підготовки, вміння синтезувати ключові сегменти в обробці правових регуляторів формування сучасного правовика  практично неможливо.

З 13-17 травня 2019 року в Донецькому юридичному інституті МВС України протікав Всеукраїнський фестиваль науки. Колектив кафедри господарсько-правових дисциплін, за ініціативи т.в.о. ректора Донецького юридичного інституту МВС України, полковника поліції М.А.Панченка, начальника відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту МВС України, майора поліції С.В.Лосич та завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидата юридичних наук В.В.Кадали залучився до участі в фестивалі та підвів підсумки співпраці з молодою студентською елітою.

Напрямками наукової роботи зі студентами за Ι семестр 2019 року колектив кафедри господарсько-правових дисциплін передбачив в плані роботи наукового гуртка, який виступає постійно діючим сегментом, що акумулює  та розкриває результативність проведеної роботи зі студентами. У складі наукової роботи зі студентами були: розробка, друк та участь молодої студентської еліти у конференціях фахового спрямування різного рівня. У цьому напрямку весь колектив кафедри виступав не лише  консультантами по вибору теми та  розробці тез доповідей, а й  став науковими керівниками Доволі змістовну наукову роботу зі студентами проводять доктор юридичних наук, професор  Б.В.Дерев’янко, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри Кадала В.В.,  доценти кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидати юридичних наук Ю.О Громенко, кандидати юридичних наук Н.А.Макаренко,  кандидат наук з державного управління Т.В.Хайлова та кандидат економічних наук О.П.Гузенко. Серед студентів, які проявили активність в науковій діяльності варто відзначити: А.Д.Артеменка, В.В.Бездуган, Г.М.Лопушенко, А.А. Черній, Ю.О. Короленко, М.О.Ляшенко, М.Я.Павловську, К.Ярошенко, В. Поліщук, Є. Шкурко та О. Косякіну. Їхні розробки успішно пройшли апробацію на конференціях різного спрямування м.Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Львів, м. Покровськ, м. Маріуполь та м. Черкаси.

Приємне враження справила активність студентів  в запропонованому конкурсі стінгазет на екологічну тематику. Конкурс мав на меті залучення студентської еліти до вивчення екологічних проблем, об’єднання зусиль спрямованих на поліпшення стану довкілля. Підготовку та проведення конкурсу стінгазет, з метою встановлення наукового світогляду студентів в галузі екології, було проведено кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри В.В.Родіною.  Конкурс стінгазет відбувся   16.05.2019 року. Свої напрацювання представило 15 студентів 2-го та 3-го курсу факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України. Варто зазначити роботи різнилися за своєю тематикою в галузі екології, включали позитивні та негативні питання екологічного середовища, розкривали актуальні проблеми сучасності. Такий підхід до виконання робіт призвів до рішення комісії конкурсу (завідувач кафедри, к.ю.н. В.В.Кадала,  к.ю.н. В.В.Родіна), не призначати переможців, проте відзначити номінантів за напрямком «Екологія очима студентства в рідному місті». Ними стали студенти 3-го курсу факультету № 3 В.Шокер, К.Чорна, А. Кірпеченко.

Варто відзначити, що формування студентського наукового світогляду викладачами кафедри господарсько правових дисциплін постійно відбувається на семінарських заняттях, де студенти виступають з актуальних питань в межах дисциплін з повідомленнями або рефератними роботами. Протягом звітного періоду у відповідності з графіком відбуваються засідання наукового гуртка, які як правило передбачали зустріч з фахівцями практиками, що сприяло розширенню знань студентів з питань господарського права під різним кутом зору. На засіданнях наукового гуртка студенти мали можливість взяти безпосередню участь в дискусіях та висловити свою позицію до змін, які відбуваються в сучасному правовому середовищи.

В цілому роботу викладачів кафедри господарсько-правових дисциплін зі студентами проводилася на достатньо високому рівні, досягла своєї мети та сприяла формуванню у студентів певного рівня наукового кругозору з питань, котрі постійно актуалізуються в рамках господарського права. 16.05.2019 року колектив кафедри зустрівся зі студентами, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін В.В.Кадала подякував їм за активну позицію в науковій діяльності та висловив надію збереження традицій наукової роботи кафедри зі студентами в майбутньому. На згадку про зустрічі було зроблено ряд фото.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Доцент кафедри господарсько–правових

дисциплін, Гузенко Олена