Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Наукова робота є невід’ємною складовою навчального процесу професійної підготовки майбутнього спеціаліста у закладі вищої освіти. Здійснюється наукова робота через  участь  курсантів та студентів у щорічних науково-практичних конференціях, круглих столах різного рівня. Першим етапом підготовки  курсантів та студентів до участі у наукових заходах є робота у гуртах та секціях, що функціонують у Донецькому юридичному інституті. На кафедрі іноземних мов здійснюється робота  наукової  секції «Наукова стаття іноземними мовами», яка має на меті ознайомити студентів та курсантів із основними характеристиками щодо написання та оформлення  наукових статей та тез доповідей для участі у науково-практичних заходах.

Напередодні Всеукраїнського Дня науки, викладачі кафедри іноземних мов провели травневе засідання наукової секції «Наукова стаття іноземною мовою», де обговорили взаємозв’язок «наука – поліція». Під час роботи члени наукової секції переглянули відео сюжет Police Science  та обговорили основні наукові техніки, що використовуються у поліцейській діяльності європейських країн. У другій частині засідання секції  курсанти презентували свої  наукові публікації. Так, курсанти Абрамова Єлизавета, Бабєєва Кристина, Беспалова Марія, Ільчук Вадим, Волобуєв Микита, Коваленко Олексій, Глоба Данило виступили з матеріалами, що опубліковані у  ІІ Всеукраїнській інтернет-конференції  іноземними мовами «Національна поліція в умовах розвитку демократичного суспільства. National police in the development of a democratic society». Під час засідання ми торкнулися різних нагальних питань, а саме: питання підготовки курсантів та слухачів Національної поліції України; забезпечення прав та свобод громадян в діяльності поліцейських; міжнародні стандарти поліцейської діяльності; та взаємодія громадського суспільства з підрозділами Національної поліції у забезпеченні прав і свобод громадян.

Сподіваємось, що робота у науковій секції активізує прагнення працювати ще більше і отримувати серйозні наукові результати, поряд із вивченням іноземної мови та професійним становленням.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Кафедра іноземних мов