Загальна бібліотека Донецького юридичного інституту - це сучасна інформаційна платформа в освітньому процесі, призначенням якої є якнайповніше, оперативніше й якісніше відображати та зберігати різноманітні літературні надходження.

Суттєвим джерелом поповнення бібліотечного фонду є видання, які надійшли в дар. Сам акт дарування книг в міжнародній практиці – це передача та обмін духовними скарбами та надбаннями націй, суспільства, особистостей.

Саме в рамках міжнародного партнерства та дружньої співпраці з нашим інститутом, директор Європейського інституту безперервної освіти (Словацька Республіка) пан Йозеф Затько, вкотре прийняв участь у поповненні бібліотечного фонду. Наукові роботи, які подарував пан Йозеф Затько є авторськими монографіями, що були написані у співавторстві з Ігорем Копотуном – проректором з навчальної роботи Інституту Служби зовнішньої розвідки України.

До уваги та ознайомлення, користувачам загальної бібліотеки, пропонуються наступні подаровані видання:

Igor Kopotun, Jozef Zat`ko. English for Prison Service Staff: monograph. – Srbija, 2018. – 307 p.

У пропонованому посібнику подано фахово орієнтовані навчально-методичні матеріали, рекомендовані для оволодіння  термінологією юридичної підмови англійської мови, навичками усного та письмового мовлення як засобу професійної комунікації у рамках забезпечення діяльності пенітенціарної служби.

Igor Kopotun, Jozef Zat`ko, Andriy Borovyk. Corruption crimes in Ukraine: special types of dismissal: monograph. – Podhajska, 2019 – 283 p.

Робота цих вчених є фундаментальною, але існує потреба в ретельних теоретичних і прикладних розробках стимулюючих норм для корупційних злочинів, перелік яких у 2015 році був закріплений в Кримінальному кодексі України та в кримінальному праві України.

Загалом бібліотечний книжковий масив Донецького юридичного інституту МВС України, завдяки підтримці пана Йозефа, став більш різноманітним як у галузевому, так і у мовному напрямі.

Така співпраця надає ще більше інформаційних можливостей, які сприяють  написанню наукових робіт, а також важливі для використання у навчальному процесі.

 

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking