Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Заходи, присвячені Всеукраїнському фестивалю науки, та які були ініційовані керівництвом Донецького юридичного інституту МВС України стали одним із засобів презентації наукових розробок колективу кафедри господарсько-правових дисциплін. За пропозицією завідувача кафедри, кандидата юридичних наук В.В.Кадали презентацію було вирішено провести в декілька етапів, які за змістом включали популяризацію наукової літератури кафедри, методичних розробок та публікацію статей у фахових виданнях.

За традицією наукова робота виступає одним із пріоритетним напрямком професорсько-викладацької діяльності колективу кафедри господарсько-правових дисциплін. Це пов’язано з тим, що надання освітніх послуг в сучасному змінному середовищі, особливо з позиції правових регуляторів постійно вимагає оновлення вже існуючих наукових розробок, які покладено в основу викладацького циклу. У зв’язку із зазначеним професор кафедри, д.ю.н. Дерев’янко Б.В. та доценти кафедри господарсько-правових дисциплін (к.ю.н. В.В. Кадала, к.е.н. О.П.Гузенко, к.н.з держ.упр. Т.В. Хайлова, к.ю.н. Ю.О.Громенко, к.ю.н. Н.А.Макаренко, к.ю.н. В.В.Родіна) постійно займаються підвищенням  власного кваліфікаційного рівня, розширенням наукового світогляду, опановують новітні, креативні підходи до викладання дисциплін та проводять розробку власних науково-методичних розробок, які покладено в основу викладання  як лекційного блоку студентам і курсантам, так і проведення семінарських занять.

На чолі із завідувачем кафедри, к.ю.н. В.В.Кадалою колектив кафедри господарсько–правових дисциплін провів 16.05.2019 року святкове засідання присвячене Дню науки. На початку засідання з вітальним словом виступив завідувач кафедри  В.В.Кадала. У своїй промові Віталій Віталійович привітав колектив кафедри зі святом та звернув увагу на той факт, що кожен член колективу відзначається індивідуальним, творчим та креативним підходом до викладання результатів наукових досліджень, які знайшли своє відображення розробці та друку навчальних посібників. До їх складу варто віднести: підручник і навчальні посібники професора кафедри, д.ю.н. Дерев’янко Б.В. (Господарське право у схемах і таблицях; Суб’єкти господарського права України; Транспортне право України; Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності; Правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання; . Захист прав суб’єктів господарювання).Наукові розробки к.ю.н. В.В.Кадали на презентації було представлено науковими посібниками: Розгляд окремих категорій господарських спорів; Транспортне право України: практикум; Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей. Доцентом кафедри , к.е.н., О.П.Гузенко на презентації наукових розробок було представлено навчальні посібники наступної тематики: Техніка фінансового аналізу; Теорія капітального інвестування; Проектне фінансування (практикум); Фінансовий менеджмент (кредитно–модульна система); Інвестування; Довідник майбутнього управлінця. В свою чергу доцент, к.н. з держ.упр. Т.В. Хайлова: Господарське право; Суб’єкти господарського права України; Банківське право та Правове регулювання біржової діяльності: конспект лекцій. Доцент кафедри, к.ю.н. Ю.О. Громенко презентувала навчальні посібники за темою: Конкурентне право; Правове регулювання страхової діяльності; Правове забезпечення рекламної діяльності та Правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності. Доцент кафедри, к.ю.н. В.В.Родіна презентувала навчально–методичні посібники: Правове регулювання страхової діяльності та Право інтелектуальної власності, а також виступила співавтором  Бібліотечного довідника Транспортне право.

При цьому В.В.Кадала звернув увагу на той факт, що професором кафедри, д.ю.н. Дерев’янко Б.В. було презентовано Науково-практичний коментар Господарського кодексу України та наукову розробку «Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями». Крім того у 2019 році професор кафедри став співавтором Великої української юридичної енциклопедії.

Належну увагу професорсько-викладацький склад кафедри господарсько-правових дисциплін надає монографічним дослідженням, які, як правило, зазначила у вітальній промові доцент кафедри, к.ю.н. В.В.Родіна, включають більш поглиблену інформацію з окремих питань господарського права. За останні роки викладачами кафедри розроблено та проведено друк 11 монографій наступної тематики: Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні; Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності; Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні; Надання освітніх послуг: правовий статус суб’єктів; Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти; Послуги у сфері освіти: правове регулювання; Проблеми правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг в умовах глобалізації; Сучасні проблеми аналізу діяльності комерційних банків; Державні інвестиції в стратегії формування людського капіталу; Вдосконалення процесу управління інноваційною діяльністю банків; Господарсько–правове регулювання діяльності підприємств міського пасажирського транспорту. Валерія Вікторівна звернула увагу на те, що в цьому році кафедра господарсько – правових дисциплін  відзначає своє 15-річчя. У зв’язку з цією подією професорсько-викладацький склад кафедри прийняв рішення розробки та друку колективної монографії, яка торкається актуальних проблем господарського права.

Одним із престижних напрямків наукової роботи колективу кафедри господарсько правових дисциплін є розробка та публікація статей у фахових виданнях, зазначила у вітальній промові доцент кафедри, к.ю.н. Ю.О.Громенко. На думку Юлії Олександрівни саме наукові статті збагачують арсенал наукових доробок, які сприяють не лише отриманню студентами цінної інформації про актуальні проблеми та напрямки їх вирішення з питань господарського права, а перш за все надають можливість розширити сферу наукових знань магістрів, які виконують дипломні роботи та підвищити якісний рівень останніх. Перелік наукових видань, які обирають викладачі кафедри є доволі різноманітним. До його складу варто включити наступні видання: Наука і правоохоронна діяльність, Порівняльно-аналітичне право, Правовий часопис Донбасу, Baltic Journal of Economic Studies, Економіка та право, Environmental Economics, Право України, Marketing and Management of Innovations, Investment Management and Financial Innovations, Часопис Київського університету права, Інноваційна економіка, Економіка. Фінанси. Право, Інвестиції: практика та досвід, Економіка та держава, Агросвіт, Проблеми економіки, Вісник Української академії банківської справи, Економічний часопис - ХХІ, Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Scientific Journal of Polonia University. Крім того, Юлія Олександрівна зазначила, що до переліку фахових видань варто додати Збірники та Вісники наукових праць провідних вітчизняних університетів та інститутів України, які також включають наукові розробки колективу кафедри.

З вітальною промовою виступила також доцент, к.н. з держ.упр. Т.В. Хайлова, яка звернула увагу на те, що доволі змістовним напрямком наукової роботи колективу кафедри господарсько-правових дисциплін є розробка та друк методичні рекомендації до вивчення навчальних дисциплін. У сучасних мінливих умовах розвитку  країни, які відзначаються доволі частими змінами в правових регуляторах з господарського права саме забезпечення студентів оновленою навчально-методичною літературою надає можливість постійно підвищувати якість навчального циклу. Тетяна Володимирівна підкреслила, що лише у 2018 році колективом кафедри було розроблено та проведено друк  17 навчально-методичних брошур, які було передано до бібліотечного фонду інституту. В основу тематики наукових брошур було покладено методичні матеріали з  наступних дисциплін: Банківське право, Господарське право, Господарське право: методичні рекомендації до виконання курсових робіт, Господарсько-процесуальне право, Державне управління економікою, Екологічне право, Конкурентне право, Митне право, Основи економічної теорії, Правове забезпечення рекламної діяльності, Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, Правове регулювання біржової діяльності, Правове регулювання страхової діяльності, Рекреаційне право, Розгляд окремих категорій господарських спорів, Транспортне право та Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних магістерських робіт.

Приєдналися до привітань колективу кафедри також професор, доктор юридичних наук Дерев’янко Б.В. та доценти кафедри Макаренко Н.А. і Гузенко О.П.

В цілому святкове засідання присвячене Дню науки відбулося в дружній атмосфері, кожен учасник висловлював власну позицію до майбутньої наукової діяльності кафедри, було проведено обговорення з питань вдосконалення напрямків наукової роботи зі студентами та окреслено коло питань щодо підвищення наукового рівня магістерських робіт в майбутньому. Наприкінці святкової зустрічі Віталій Віталійович подякував колективу за досягнення в науковій діяльності, висловив надію, що професорсько-викладацький склад кафедри в майбутньому продовжить цю традицію і виразив від свого імені та імені колективу кафедри вдячність працівникам бібліотеки інституту за надання можливості проведення презентації наукових робіт. Від свого імені та за дорученням колективу кафедри Віталій Віталійович привітав весь колектив Донецького юридичного інституту МВС України з Днем науки та побажав плідної наукової роботи у майбутньому. На згадку про святкову зустріч було зроблено ряд фото.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Доцент кафедри  господарсько – правових дисциплін,

Гузенко Олена