Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів:

доктора юридичних наук:

Миколі Олександровичу Семенишину – спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». (спеціалізована вчена рада Державного науково-дослідного інституту МВС України Д 26.732.01)

кандидата юридичних наук:

- (спеціалізована вчена рада Донецького юридичного інституту  МВС України К 11.737.01)

Максиму Геннадійовичу Кіріндясову – спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Володимиру Миколайовичу Купрієнку – спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Олександр Івановича Мицьку – спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Павлу Володимировича Свіру – спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Олегу Михайловича Ягольнику – спеціальність 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

- (спеціалізована вчена рада Донецького юридичного інституту  МВС України К 11.737.02)

Анастасії В’ячеславівні Катрич – спеціальність 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

доктора філософії:

(спеціалізована вчена рада Донецького юридичного інституту  МВС України ДФ 11.737.004)

Ігорю Михайловичу ЧЕМЕРИСУ, спеціальність 081 «Право»

 

Затверджено рішення Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України від 24.12.2020 р. протокол № 6 та 01.02.2021 р. протокол № 7 щодо присвоєння вчених звань:

доктору юридичних наук Олександру Юрійовичу Макаренку - професора кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики;

доктору педагогічних наук Юлії Михайлівні Коротковій –  професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

кандидату педагогічних наук Ірині Сергіївні Лопатинській – доцента кафедри іноземних мов;

кандидату юридичних наук Володимиру Васильовичу Бузі – доцента кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення;

кандидату юридичних наук Юліі Сергіївні Хоббі – доцента кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління.

Щиро вітаємо здобувачів вчених звань та наукових ступенів, бажаємо нових здобутків у науковій діяльності, подальшого наукового натхнення, втілення наукових ідей та успіхів.