Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

31 березня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Робота Вченої ради розпочалася заслуховування й обговорення доповіді проректора інституту д. ю. н., доц. Олександра Куракіна «Про стан та заходи щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів (Абітурієнт – 2021) до Донецького юридичного інституту МВС України у 2021 році».

З питання «Про підсумки складання державної атестації за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 081 «Право» студентами денної форми навчання факультету № 3» виступила завідувачка кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ, к. е. н., доц. Олена Булгакова.

З питання порядку денного «Про стан та перспективи впровадження практичної складової в освітній процес та науково-дослідну діяльність» було заслухано й обговорено доповіді проректора інституту д. ю. н., доц. Олександра Куракіна, т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи к. ю. н. Андрія Червінчука. 

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання «доцент» Н.В. Сальниковій, О.І. Мамоновій, А.С. Бузі; обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України; підтримання кандидатури доктора юридичних наук, професора Р.А. Джабраілова на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України; заохочення цінним подарунком Донецького юридичного інституту МВС України; затвердження освітньо-професійних програм; уточнення теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук здобувачці кафедри адміністративно-правових дисциплін ДЮІ МВС України Бузі Ганні Сергіївні; затвердження теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук к. ю. н. Ковальовій О.В.; окремі питання підготовки докторів філософії та кандидатів юридичних наук. Погоджено перелік посад наукових працівників, для яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. Розглянуто питання про рекомендацію до переведення на навчання за рахунок державного бюджету здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; про заміну керівників кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти ОС «магістр» 2019 року набору тощо.

Схвалено та внесено зміни до положень з окремих питань організації освітнього процесу, Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України та Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку: монографію «Методика розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів» (автори: Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Войчишена М.В.); монографію «Ліквідаційна процедура як окрема судова процедура у справах про банкрутство» (автор – Богатир В.К.; за ред. Деревянка Б.В.); колективну монографію «Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн Європейського Союзу» (за заг. ред. Бобкової А.Г., Захарченка А.М.); науково-практичні рекомендації «Методика розслідування вбивств» (автори: Одерій О.В. , Данилевська Ю.О.); навчальний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням» (укладачі: Новікова О.О., Пономаренко К.В., Сабельникова Т.М.); навчальний посібник «Режим секретності» (укладач – Пекарський С.П.);  навчальний посібник «Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ювенальної превенції» (укладач – Пекарський С.П.); збірник матеріалів IV Всеукраїнської курсантської (студентської)  науково-практичної конференції іноземними мовами «Правоохоронні органи на захисті правопорядку та конституційних свобод».

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 

 

Секретаріат Вченої ради