Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

25 березня 2021 року відбувся Круглий стіл «Eduтрансформація: гуманітарна складова як чинник формування сучасного правоохоронця та правознавця», приурочений до 60-річчя з Дня заснування Донецького юридичного інституту МВС України. Захід був організований кафедрою іноземних мов, кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та кафедрою загально-правових дисциплін. Основною метою проведення наукового заходу було обговорення дискусійних питань соціо-гуманітарного та культурологічного аспекту юридичної освіти. 

Актуальність теми Круглого столу не викликала сумнівів, оскільки в наш час, коли українське суспільство і держава, кожен з нас опинилися під тиском потужних «викликів» глобалізованого світу, неусвідомлених трансформацій у всіх сферах життя, з метою збереження суспільної єдності і держаної цілісності правоохоронна система України, юридичні заклади освіти, кожен з правознавців мусить впроваджувати в сферу своєї професійної діяльності і особисте життя високі гуманістичні стандарти. Це ставить перед діючими підрозділами і закладами вищої освіти МВС України ряд складних завдань, ключовим з яких є не тільки формування у робітників поліції, курсантів, студентів юридичних факультетів високих моральних якостей, але й усвідомлення ними значення, природи і механізмів дії моральних норм та активізація власної мотивації щодо впровадження їх у життя.

В роботі Круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники вищезазначених кафедр Донецького юридичного інституту МВС України, а також представники Маріупольського державного університету, Донецького державного університету управління, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Донецького інституту ринку та соціальної політики, Національного авіаційного університету, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Київського національного університету технологій та дизайну, Приазовського державного технічного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національної академії внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту вищої освіти НАПН України, Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Круглий стіл проводився за такими напрямками:

 • дисципліни гуманітарного циклу як чинник формування світогляду і професійної культури майбутніх фахівців;
 • взаємодія та обмін досвідом закладів вищої освіти в процесі підготовки правоохоронців та правознавців;
 • формування політичної, етнонаціональної та гендерної толерантності у здобувачів вищої освіти;
 • міжнародні наукові та навчально-освітні програми: перспективи реалізації в освітньому процесі.

Робота Круглого столу відбувалася у форматі онлайн і офлайн та відзначалася активними диспутами й обговореннями актуальних питань, що розглядалися в доповідях учасників. Підводячи підсумки роботи Круглого столу, хочеться ще раз наголосити на тому, що основні шляхи гуманізації освітнього процесу курсантів і студентів, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації для робітників поліції та Національної гвардії, повинні реалізовувати кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, адже від їх системної, згуртованої та наполегливої праці залежить фаховий, загальнокультурний та політико-правовий рівень випускників закладів вищої освіти, світоглядна та психологічна гнучкість працівників правоохоронних органів.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07