Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Однією з особливостей освітнього процесу нашого часу є зниження інтересу здобувачів вищої освіти до ряду дисциплін, що викладаються. Це обумовлено рядом причин, однією з яких, на наш погляд, є невідповідність застосування «традиційних» форм і методів навчання та можливостей сучасного інформаційного суспільства. Багато в чому, причина полягає в тому, що методи викладання втрачають свою актуальність. Вирішення даної проблеми неможливе без формування у здобувачів вищої освіти стійких пізнавальних мотивів навчання, пізнавального інтересу і постійного прагнення заглиблюватися в сферу пізнання.

Найважливішим завданням процесу модернізації сучасної української поліцейської освіти є підвищення якості освіти. Інноваційні технології сприяють розвитку творчо активної особистості осіб, що навчаються, дозволяють розкрити їхні творчі здібності і захопити наукою, дати хороші знання. У зв'язку з цим актуальності набуває питання впровадження нових методів і форм навчання, які покликані підвищити інтерес здобувачів вищої освіти і будуть спрямовані спеціально на активізацію сприйняття ними матеріалу, що викладається.

В якості однієї з таких форм, на наш погляд, є застосування, розробленого програмного 3d комплексу «Віртуальний ситуаційний конструктор», який на сьогодні успішно застосовується в освітньому процесі нашого закладу вищої освіти.

Необхідно зазначити, що програмний 3d комплекс є службовим твором, який був створений його авторами у порядку виконання службових обов’язків. Вперше в історії нашого інституту такі правовідносини у сфері інтелектуальної власності зареєстровані в офіційному порядку.

3 лютого Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» було зареєстроване авторське право на два службових твори: «Віртуальний ситуаційний конструктор. Програмний 3d комплекс. Правила дорожнього руху» та «Віртуальний ситуаційний конструктор. Програмний 3d комплекс. Огляд місця злочину».

 

 

Завідувачка кафедри адміністративно-правових

дисциплін факультету №2 Ольга Мердова