Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Кожна бібліотека, навіть маленька, має свою історію, наша веде із часу заснування в Донбасі Сталінської спеціальної середньої школи міліції у 1961 році. Бібліотека разом із навчальним закладом зростала, розвивалась.

Нагороди колективу загальної бібліотеки ДЮІ МВС України 50-річний термін існування загальної бібліотеки сприяв тому, що в її книгосховищах зосереджено багато видань з юридичних знань та суміжних загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Бібліотека продовжує бути потрібною, корисною й сьогодні. Не одному поколінню викладачів, курсантів та студентів допомогли отримати знання унікальний фонд нашої бібліотеки. А її 50-річний ювілей став точкою відліку в питаннях подальшого вдосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування читачів.

І сьогодні основою успішної діяльності бібліотеки є її добре сформований фонд, обсяг якого зріс до 160 тисяч примірників.

Бібліотека – це той структурний підрозділ вузу, який повинен своєчасно реагувати навіть на найменші зміни в діяльності інституту (начального закладу) будь-то відкриття нових напрямків, спеціальностей чи навіть зміни в навчальних планах дисциплін.

Бібліотека щорічно поповнює свій фонд навчальною літературою, довідковими виданнями, монографіями виданими як в Україні так і в країнах СНД. Особливе місце приділяється періодичним виданням, адже ж  у професійних журналах інформація друкується найбільш оперативно й вона різноманітна за темами і це збільшує її цінність у читачів, які займаються наукою та слідкують за своїм професійним зростанням.

Значну роль у комплектуванні бібліотечного фонду відіграє книгообмін з іншими навчальними закладами системи МВС України. Розширення міжнародного співробітництва інституту сприяло поповнення фонду нашої бібліотеки іноземними виданнями. Бібліотека інституту отримує за книгообміном навчальну літературу, монографії та інші видання. Це надає більше можливостей науково-педагогічному складу інституту продуктивно працювати над лекційними курсами та дисертаційними дослідженнями, а курсантам і студентам зацікавлено навчатися й випробовувати свої сили на науковій ниві, працюючи над дослідженнями в гуртках та при підготовці до участі в різних наукових заходах.

Є в нашому фонді й видання на електронних носіях. Займаючи небагато місця вони можуть задовольнити потреби великої кількості користувачів бібліотеки. Потреба в таких носіях інформації зростає. У фонді бібліотеки понад 150 примірників придбаних повнотекстових баз даних підручників, енциклопедій, словарів, монографій, бібліографічних покажчиків. У фонді бібліотеки є електронні журнали: «Вища освіта України», «Зібрання законодавства України», «Уголовный процесс», «Кодекси України» та ін. Доповнюють електронний фонд створені фахівцями бібліотеки власні бази даних, це: бібліографічний покажчик до 50-річчя В.М. Бесчастного, тематичний бібліографічний покажчик до проведення Євро-2012 в Україні «Актуальні питання охорони громадського порядку під час проведення міжнародних спортивно-масових заходів», 2 випуски бібліографічного покажчика з основ педагогіки, організації навчального й виховного процесів у вищій школі «Творча лабораторія педагога» та ін.

У бібліотеці зібрано багатий фонд художньої літератури, але для його розкриття бракує площ. За ініціативою бібліографів було створено своєрідний «пункт видачі» художньої літератури і розгорнуто його в довідково-бібліографічному відділі. Курсанти, студенти, співробітники інституту знають, що тут вони можуть отримати цікаву книгу за інтересом, а також замовити потрібну книгу із запасників для отримання наступного разу бібліотеки. А може, у разі відсутності в бібліотечному фонді й із власних бібліотек наших співробітників.

Окрім цього, становленню бібліотеки сприяє позиція керівництва. З розумінням до потреб бібліотеки ставиться перший проректор В. В. Пашутін. Ректор Віктор Миколайович Бесчастний, ніколи не відмовляє нам у придбанні необхідних книжок. Як тільки видається можливість, до бібліотеки негайно надходить необхідна література. Між іншим, така традиція триває із дня заснування навчального закладу.

Для всіх є очевидним, що сучасна бібліотека немислима без застосування нових технологій і пов’язаних із ними нових форм бібліотечного й інформаційно-бібліографічного обслуговування.

Наша бібліотека активно комп’ютеризується. Об’єднана загальна комп’ютерна система, приєднана до загальноінститутської мережі та Інтернету і в ній працює 69 комп’ютерів, які є автоматизованими робочими місцями для співробітників та користувачів бібліотеки.

Для швидкісного пошуку літератури, зручних засобів її отримання, автоматизації багатьох технологічних бібліотечних процесів у 2006 році застарілу програмну систему «МАRK» замінено на більш продуктивну, пристосовану для навчальних бібліотек – «Unilib». Ця програма передбачає управління фондами, підтримує штрих-кодові технології, ведення електронного каталогу, картотек та ін.

У відділі обліку, обробки та каталогізації літератури здійснюється формування бази електронного каталогу, що підвищує ефективність обслуговуванню читачів. Зважте, щорічно до нас надходить 5-7 тисяч примірників навчальних, наукових, довідкових та інших видань.

Довідково-бібліографічний відділ формує й редагує електронну картотеку аналітичних описів статей, що друкуються в періодичних виданнях та наукових збірниках. Саме тут можна отримати кваліфіковану консультацію про всі інформаційні ресурси, що має бібліотека. Тут постійно проводять Дні інформації, відкриті перегляди нових надходжень, на яких читачі безпосередньо знайомляться з новими виданнями.

Звертаємо увагу, у 2010-2011 навчальному році ми започаткували автоматизаційні процеси обслуговування читачів на абонементі обслуговування студентів та курсантів денної форми навчання, це зберігає час читача і бібліотекаря. З 1 вересня поточного року на електронне обслуговування вже переводиться й абонемент обслуговування читачів, що навчаються на заочній та дистанційній формі навчання.

Зараз наші співробітники продовжують роботу з підготовки фондів інших структурних підрозділів бібліотеки для автоматизованого обслуговування читачів.

Практично в стадії завершення організація єдиної бази даних обліку читачів для електронного обслуговування співробітників та професорсько-викладацького складу. Електронне обслуговування читачів – якщо пояснити просто – це обслуговування через електронний читацький квиток (картка з індивідуальним штрих-кодом читача) та електронний формуляр читача.

У бібліотеці, для зручності читачам, організовано надання додаткових послуг, як-то копіювання та роздрук документів.

Обслуговування користувачів – наш провідний напрямок роботи. Саме читацьким потребам підпорядковані всі процеси бібліотеки (комплектування, каталогізації та фондоутримання).

Майже 100% курсантів та студентів – відвідувачі бібліотеки, користуються абонементами, читальними залами, каталогами, довідково-бібліографічним відділом, електронними ресурсами. Всіма підрозділами, протягом року бібліотека обслуговує близько 10 тисяч користувачів.

Обслуговують читачів 3 абонементи, 4 читальних зала, довідково-бібліографічний відділ, які знаходяться як у базовій бібліотеці, так і її підрозділі на факультеті безпеки дорожнього руху. Усі підрозділи знаходяться в тісній взаємодії. Кожний із них є важливою ділянкою, від діяльності якого залежить успішна робота всієї бібліотеки.

Діяльність бібліотеки побудована так, аби максимально швидко і якісно обслужити читача. Багато уваги наділяється вивченню запитів читачів. Триває постійний пошук ефективних форм діяльності, які б відповідали їх очікуванням, несли пізнавальну інформацію, були б видовищними, емоційними, цікавими.

Необхідно зазначити, що ми надаємо важливого значення формуванню інформаційної культури курсантам і студентам та навчанню їх основам бібліографічних знань. Це один із важливих напрямків діяльності бібліотеки.

Необхідною умовою користування бібліотекою є знання читачами послуг, що надаються бібліотекою, уміння користуватися каталогами і картотеками, мати уявлення про призначення бібліографічних джерел. Ми вважаємо, що кращий спосіб допомогти читачеві – не виконати за нього роботу, а навчити, як ефективно працювати в бібліотеці з її довідковим апаратом та масивом документів.

Стало доброю традицією, на початку першого семестру, для курсантів та студентів 1-го курсу проводити «Місячник першокурсника». Його програма завжди насичена і різноманітна. В обслуговуючих читачів підрозділах бібліотеки організуються книжкові виставки, проводяться бібліографічні огляди літератури на допомогу в адаптації першокурсників у інституті, які розкривають багатство та різноманітність фонду бібліотеки: «Секрети вмілого читання», «Навчайся навчатися», «Книжкова полиця першокурсника». Обов’язковим елементом програми є бесіди, які знайомлять читачів із структурою та розташуванням підрозділів, правилами користування бібліотекою, графіком її роботи, методами роботи із довідковим апаратом бібліотеки. З метою допомогти читачам розроблена пам’ятка-навігатор з бібліотечного електронного каталогу «Unilib» орієнтуватися в електронних каталогах й картотеках

Для якнайширшого розкриття фонду, його змісту, ресурсів, у бібліотеці постійно організуються книжкові виставки: «Служачи Закону – служу народу», «Твій вибір, друг, - безпечний рух», «Найвища цінність – права людини», «Мово рідна, квітуй та шануйся», «Рядками основного Закону», «Комп’ютерна злочинність: міфи та реальність», «Електронні видання на допомогу навчальному процесу» та ін.

Постійно діють виставки з історії навчального закладу, його наукового та громадського життя: це: «Донецький юридичний інститут: історія, події, люди», «Творче партнерство ДЮІ», «Про нас пишуть», «Наші автори» та ін.

Співробітники бібліотеки вважають, що дуже важливо, щоб цікавими були не тільки самі ідеї виставок, їхні заголовки і характер розкриття теми, а й надані для виставки видання.

Щодо формальних та змістових якостей – нашим книжковим виставкам властива системність, точність, оптимальність подачі виставкового матеріалу та його популяризація. У поточному році, до Дня української міліції в бібліотеці об’явлено конкурс на кращу виставку із всебічного розкриття цієї тематики.

Усі співробітники творчо взялися до справи. Сподіваємося, що читачі отримають цікаві неординарні експозиції.

З метою забезпечення всебічного інтелектуального розвитку особистості та виховання патріота Батьківщини бібліотека звертає увагу читачів на інформацію історичного краєзнавства. Цікаві зустрічі читачів проводяться в літературній вітальні з авторами краєзнавчих книг, ветеранами Великої Вітчизняної війни і праці, колишніми партизанами, представниками різних общин сучасного козацтва й просто цікавими, захопленими своєю справою людьми. Багато хто з них дарує бібліотеці свої книжки це є вагомим внеском до нашого краєзнавчого фонду.

Великим попитом у курсантів усіх факультетів користується розроблена бібліографом О. Б. Волгіною літературно-краєзнавча екскурсія «Безсмертний подвиг – вічний приклад», яку традиційно проводимо у вересні-жовтні до дня визволення Донбасу і України з відвідуванням народного музею «Донбас нескорений» та меморіалу біля шурфу шахти «Калинівська № 4/4 Біс» - місця масових страт патріотів міста. Біля пам’ятників курсанти покладають квіти.

У поточному році, до 80-річчя Донецької області в бібліотеці створено «Краєзнавчий календар знаменних дат», який дуже зацікавив  наших читачів.

У цьому році, на передодні Всеукраїнського дня бібліотек, у читальному залі №1 та на абонементі було поставлено скриньку та оформлено плакат, де бібліотекарі просили читачів висловити побажання бібліотеці або сказати, що для них є бібліотека. І ось, що написали наші читачі:

«Библиотека! Это наш храм мудрости! Желаем Вам любознательных читателей, полезной и интересной литературы, а также процветания».

Нестеренко Н. Е. и Киселева Ю. Ю. 421 группа

 

Або інше признання читачів:

«Библиотека – это храм наук!
Ты береги её мой друг,
Побольше книжек прочитай,
Библиотекарей поздравь!
Живите долго – до ста лет,
Не зная горестей и бед!
Здоровы будьте, веселы
И к нам, читателям, добры!

Анна Тетерятник

 

«Любимому и уважаемому колективу библиотеки от благодарных читателей с пожеланиями счастья, вежливых читателей, добра, удачи. Мы всегда готовы прийти к вам на помощь!»

Бокатюк Ростислав, Пономарева Татьяна

 

Творчий колектив бібліотеки складає 20 фахівців. Трудові досягнення бібліотекарів неодноразово відзначалися почесними грамотами різного рівня, преміями, подяками, ювілейними знаками інституту.

Плани на майбутнє? Хочемо стати сучасною, зразковою бібліотекою серед аналогічних вузівських бібліотек.

Зроблено вже немало, але актуальними залишаються задачі, які пов’язані з постійним удосконаленням інформаційних послуг для користувачів бібліотеки.

Планується перевести на комп’ютерне обслуговування читачів усіх відділів бібліотеки. На найближчий рік – це читальний зал № 3 та довідково-бібліографічний відділ. Мріємо, для цього багато зроблено і ми прикладемо свої професійні можливості, щодо комп’ютеризації обслуговування читачів факультету безпеки дорожнього руху. Але тут необхідно ще й технічне та програмне забезпечення цього напрямку.

Великі надії покладаємо на покращення «житлових» умов. Сподіваємось, що після закінчення будівництва нової курсантської їдальні серед звільнених «територій» знайдеться приміщення для загального книгосховища бібліотеки та абонементу художньої літератури.

У цілому, ми можемо пишатися тим, що за декілька років наша бібліотека перетворилась на сучасний комп’ютеризований інформаційно-бібліотечний центр, двері якого відкриті і для співробітників, викладачів і для курсантів та студентів. І хай не заросте стежинка знань якою йде людина, а ми їй в цьому будемо допомагати.

 

 

Завідувач загальної бібліотеки
Любов Андріївна Оленіч