Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

За час новорічних канікул науково-викладацьким складом факультету безпеки дорожнього руху проводиться планова систематична підготовка до нового навчального семестру. Ця робота полягає, перш за все, у вдосконаленні вже існуючої навчально-методичної літератури дисциплін спеціалізації, що викладаються впродовж наступного семестру, а також розробці нового навчально-методичного фонду, який дозволить комплексно розвинути навички та вміння для майбутньої професії працівника Державтоінспекції МВС України. Саме такою метою керувалися автори трьох Практикумів, роботу над якими можна цілком вважати завершеною.

Готовність факультету безпеки дорожнього руху до нового семестру

Практикум з навчальної дисципліни «Оформлення дорожньо-транспортних пригод» підготовлено кафедрою організації служби та дізнання в підрозділах ДАІ. В основу практикуму покладено вирішення ситуативних завдань на фото, а саме оформлення всіх необхідних процесуальних дій та документації працівником ДАІ у випадку скоєння дорожньо-транспортної пригоди у реальному житті. До методики побудови практикуму покладено оцінювання якості вивчення курсантами теоретичного матеріалу згідно з тематичним планами навчальних дисциплін і перевірка професійних функцій та вмінь, якими повинен володіти випускник факультету безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту.

 

Готовність факультету безпеки дорожнього руху до нового семестру

Ілюстрований практикум з навчальної дисципліни «Адміністративне провадження та діловодство у справах про порушення правил, норм, стандартів у сфері безпеки дорожнього руху» підготовлено кафедрою адміністративної діяльності ДАІ. Автори Практикуму заклали в його основу комплекс ситуативних завдань на фото, які максимально наближені до тієї категорії справ, з якими доведеться зіткнутись майбутнім працівникам ДАІ МВС України під час практичної діяльності.  Цей Практикум є своєрідним  систематизованим джерелом практично  всіх процесуальних документів, що використовуються під час щоденної службової діяльності в Державтоінспекції. Завдання Практикуму мають чітку, логічну побудову та складені відповідно до останніх змін у чинному законодавстві, тому при їх розв’язанні курсантам необхідно обов’язково враховувати цей чинник.

 

Готовність факультету безпеки дорожнього руху до нового семестру

Практикум з навчальної дисципліни «Адміністративне провадження та діловодство у справах про порушення правил, норм, стандартів у сфері безпеки дорожнього руху» теж підготовлено авторським колективом кафедри адміністративної діяльності ДАІ. Цей вид практикуму розрахований на курсантів випускного курсу факультету безпеки дорожнього руху та має на меті вдосконалення практичних навичок набутих під час навчання та вивчення дисциплін практичного спрямування.  Прикладна значимість цього практикуму полягає в тому, що  під час виконання ситуативних завдань курсант повинен не тільки правильно визначити норму чинного законодавства, яка регламентує означене коло питань, а й вірно навести алгоритм дій посадової особи ДАІ, скласти необхідні процесуальні документи, що позитивно впливатиме на підготовку до складання випускних екзаменів.

Отже, можна констатувати, що впровадження в навчальний процес Практикумів на факультеті безпеки дорожнього руху сприятиме подальшому вдосконаленню організації навчального процесу, накопиченню методичного забезпечення дисциплін спеціалізації та підвищенню якості навчання.

 

 

Інформацію підготувала

Аліна Лебедєва