Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 Цивільна безпека