Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

31 березня відбулося засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Засідання розпочалося з розгляду питання «Про стан та заходи щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів (Абітурієнт – 2021) до Донецького юридичного інституту МВС України у 2021 році». 

Проректор інституту Олександр Куракін доповів про те, що впродовж останніх місяців профорієнтаційна діяльність підрозділів інституту була зосереджена за напрямками організації та проведення профорієнтаційних заходів (на території інституту, з відвідуванням загальноосвітніх шкіл, інших установ тощо); поширення профорієнтаційної продукції: друковані матеріали, електронні публікації в мережі Інтернет, відеоматеріали на телебаченні, рекламні щити, банери тощо.

За результатами першого кварталу 2021 року проведено більше 30 онлайн-заходів «Дні відкритих дверей ДЮІ», 29 на базі інституту, по одному в містах Запоріжжі, Мелітополі та Покровську, 3 заходи в м. Кривому Розі.

Профорієнтаційні та інші заходи висвітлені на каналах місцевого телебачення. У них взяли участь представники Управління молоді та спорту Маріупольської міської ради, Донецького національного медичного університету МОЗ України, батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов».

На території Донецької та Дніпропетровської областей розміщено 19 іміджевих банерів, профорієнтаційні публікації розміщуються у соціальних мережах.

Підготовано 5 відеороликів інституту, оновлена презентація вступної кампанії 2021, здійснюється системне адміністрування сайтів «Вступнику ДЮІ», «Школа права LAW» тощо.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про підсумки складання державної атестації за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 081 «Право» студентами денної форми навчання факультету № 3».

Завідувачка кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ Олена Булгакова доповіла, що до складання атестації та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт у 2021 році були допущені 10 здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» (2019 року набору) денної форми навчання.

Середній бал складання атестаційного екзамену склав 4,0, якісна успішність – 80,0%. Середній бал захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт склав 4,1, якісна успішність за підсумками захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт – 80,0%.

Загальний середній бал з атестації та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт – 4,05,  загальна якісна успішність – 80,0%.

10 випускників факультету № 3 денної форми навчання закінчили Донецький юридичний інститут МВС України, повністю виконали всі вимоги навчального плану, навчальних програм, успішно склали атестацію у 2021 році і отримали дипломи з них 2 з відзнакою.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про стан та перспективи впровадження практичної складової в освітній процес та науково-дослідну діяльність».

Проректор інституту Олександр Куракін доповів присутнім, що відповідно до вимог МВС України впровадження практичної складової в освітній процес інституту здійснюється за напрямами залучення практичних працівників в освітній процес; проведення навчальних занять на спеціалізованих навчальних об’єктах (полігонах); впровадження поліцейських квестів за дисциплінами професійно-практичного спрямування, зокрема при проведенні атестаційних екзаменів та захисту практики (стажування) здобувачів вищої освіти; використання спеціалізованого програмного забезпечення для відпрацювання практичних навичок; організація виїзних практичних занять на базах практичних підрозділів й ознайомив з результатами й перспективами з кожного напряму.

Т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Андрій Червінчук доповів присутнім, що підґрунтям наукової діяльності у Донецькому юридичному інституті МВС України є практичне спрямування наукових досліджень та методичного забезпечення діяльності Національної поліції України. У зв’язку з цим доповідач зазначив, що планом науково-дослідної роботи інституту на 2021 рік передбачено окремий розділ, присвячений проведенню наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності правоохоронних органів. Зазначений розділ містить 18 позицій, серед яких підготовка монографій, практичного посібника; документів на оформлення патенту; розробка науково-практичного коментаря; розробка науково-практичних та науково-методичних рекомендацій; проведення науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів) та схарактеризував участь підрозділів інституту в науковій діяльності практичного спрямування.

А. Червінчук зауважив, що на відміну від попереднього року практична спрямованість наукової діяльності інституту полягає переважно в підготовці наукової продукції. На обговорення нагальних питань роботи правоохоронних органів під час конференцій, круглих столів та семінарів припадає 27,8% від запланованих заходів.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання «доцент» Сальниковій Н.В., Мамоновій О.І., Бузі Г.С.; обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України; підтримання кандидатури доктора юридичних наук, професора Р.А. Джабраілова на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України; заохочення цінним подарунком Донецького юридичного інституту МВС України; затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів; уточнення теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук здобувачці кафедри адміністративно-правових дисциплін ДЮІ МВС України Бузі Г.С.; затвердження теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук к. ю. н. Ковальовій О.В.; окремі питання підготовки докторів філософії та кандидатів юридичних наук. Погоджено перелік посад наукових працівників, для яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. Розглянуто питання про рекомендацію до переведення на навчання за рахунок державного бюджету здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; про заміну керівників кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти ОС «магістр» 2019 року набору тощо.

Схвалено та внесено зміни до положень з окремих питань організації освітнього процесу, Положення про самоврядування здобувачів вищої освіти факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України та Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти факультету № 3 Донецького юридичного інституту МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку: монографію «Методика розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів» (автори: Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Войчишена М.В.); монографію «Ліквідаційна процедура як окрема судова процедура у справах про банкрутство» (автор – Богатир В.К.; за ред. Деревянка Б.В.); колективну монографію «Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн Європейського Союзу» (за заг. ред. Бобкової А.Г., Захарченка А.М.); науково-практичні рекомендації «Методика розслідування вбивств» (автори: Одерій О.В. , Данилевська Ю.О.); навчальний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням» (укладачі: Новікова О.О., Пономаренко К.В., Сабельникова Т.М.); навчальний посібник «Режим секретності» (укладач – Пекарський С.П.);  навчальний посібник «Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ювенальної превенції» (укладач – Пекарський С.П.); збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Донецький юридичний інститут МВС України: традиції, перевірені часом» (до 60-річчя заснування закладу вищої освіти); збірник матеріалів IV Всеукраїнської курсантської (студентської)  науково-практичної конференції іноземними мовами «Правоохоронні органи на захисті правопорядку та конституційних свобод».

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

Секретаріат Вченої ради