Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

28 жовтня відбулося розширене засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України. Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

Т.в.о. ученого секретаря секретаріату Вченої ради доктор юридичних наук, доцент  Олександр Куракін доповів про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено - кандидата юридичних наук, доцента підполковника поліції Івана Іванова; капітана поліції Дениса Нестерова; полковника поліції Василя Остапчука; Олександра Костюченка. Таким чином, кількісний склад Вченої ради інституту становить 40 осіб.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про результати навчання курсантів, студентів і слухачів у другому семестрі 2019/20 навчального року».

Перший проректор доктор юридичних наук, старший науковий співробітник капітан поліції Єгор Назимко ознайомив присутніх зі здобутками й проблемними аспектами навчання здобувачів освіти. Зокрема, доповів, що організація освітнього процесу у другому семестрі 2019-2020 навчального року та завершення навчального року в інституті відбувалися за змішаною формою навчання. Усі здобувачі вищої освіти у квітні були переведені на дистанційну форму, за винятком випускників факультетів №№ 1 та 4, які прибули на складання державної атестації у червні та складали її в змішаній формі. Завершення другого семестру для курсантів молодших курсів факультетів №№ 1 та 2 відбулося у серпні. У цілому, науково-педагогічний склад кафедр, керівництво факультетів та здобувачі вищої освіти гідно впоралися з поставленими завданнями та після завершення семестру та навчального року показали позитивний результат. Якісний показник більшості навчальних дисциплін відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та перевищує відмітку 50 %.

З питання також було заслухано звіти т.в.о. декана факультету № 1 КННІ, кандидата юридичних наук майора поліції Артема Шапаря, декана факультету № 2, кандидата юридичних наук підполковника поліції Валентина Тулінова, заступника директора з освітньої та науково-дослідної діяльності КННІ доктора юридичних наук доцента Олександра Куракіна, проректора – директора КННІ, кандидата юридичних наук Пилипа Єпринцева.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про висвітлення діяльності інституту у пресі обласного, регіонального, місцевого значення, на радіо, телебаченні в інтернет – мережах, на офіційному веб-порталі закладу вищої освіти та перспективи розвитку діяльності у цьому напрямі».

Начальник відділу комунікацій та міжнародних зв’язків Евеліна Рябченко доповіла про те, що комунікаційна діяльність ДЮІ МВС України спрямована на популяризацію відомчої освіти, переваг навчання в ДЮІ.  З цією метою інститут активно співпрацює зі ЗМІ: відомчими, державними, та незалежними, які є суб’єктами господарювання, зокрема впродовж року про діяльність ДЮІ вийшло 2079 публікацій. Проте ключову роль у формуванні інформаційної політики інституту відіграє офіційний сайт, завдання якого – виховувати та інформувати. Окремо Е. Рябченко відзначила яскравий приклад особистого внеску в популяризацію відомчої освіти на загальнонаціональному рівні – співпрацю професора Олексія Одерія з Телевізійною службою новин телеканалу 1+1. Високий рівень професіоналізму, ґрунтовна допомога у створенні сюжетів були відмічені у подяці директора департаменту новин та головної продюсерки телеканалу 1+1.

Доповідачка також відзначила, що важливу роль у співпраці зі ЗМІ відіграє вміння бути медійними. Тому, для розвитку мовленнєвих навичок студентів і курсантів запропоновано відкриття Клубу дебатів, сприяння розвитку курсантської та студентської журналістики.

Наступним було розглянуто питання «Про закріплення тем та призначення наукових керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти».

Заступник директора з освітньої та науково-дослідної діяльності Криворізького навчально-наукового інституту доктор юридичних наук, доцент Олександр Куракін та проректор – директор КННІ, кандидат юридичних наук Пилип Єпринцев ознайомили членів Вченої ради з переліком обраних слухачами тем магістерських робіт та закріплених наукових керівників, який було обговорено й затверджено.

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про організацію діяльності Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України та заходи щодо її поліпшення».

Доповідач т.в.о. директора Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» завідувач відділення організації служби майор поліції Дмитро Панібратченко доповів членам Вченої ради про те, що стан організації роботи Академії поліції дозволяє виконувати поставлені завдання зі здійснення первинної професійної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також проведення підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції та окремих видів службової підготовки поліцейських відповідно до Положення про Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України, але одним із основних загальних проблемних питань діяльності Академії поліції залишається відсутність повноцінного нормативного регулювання діяльності закладів професійної підготовки поліцейських в системі МВС України, оскільки, окрім наказу № 105 від 16.02.2016 року, інших нормативних актів, які б регламентували діяльність закладів професійної освіти МВС, немає.

Д. Панібратченко ознайомив присутніх з кількісними показниками роботи центру, проаналізував основні напрями діяльності Академії поліції відповідно до її штатної структури: стан організації навчально-методичної роботи, стан організації служби та стан організації забезпечення діяльності центру, окремо розглянув актуальні питання організації первинної професійної підготовки поліцейських в Маріупольському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України.

 

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання, присвоєння вчених звань, зокрема – професора – доктору юридичних наук С. Вітвіцькому, доцента: кандидату юридичних наук А. Гончарову, кандидату педагогічних наук Г. Мухіній, кандидату філологічних наук О. Новіковій, кандидату філологічних наук К. Пономаренко; кандидату філологічних наук О. Баланаєвій.

Також розглянуто питання про створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації здобувача ступеня вищої освіти «доктор філософії» Чемериса І.М. за спеціальністю 081 «Право», науковий напрям 12.00.09, про схвалення додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Ладанівської Н.І., про затвердження індивідуального плану роботи аспіранта 4 курсу денної форми навчання (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) Клечановського І. С., про затвердження індивідуального плану роботи аспірантки 3 курсу заочної форми навчання (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) Постол О.І., про зарахування на навчання до докторантури за державним замовленням старшого судового експерта сектору досліджень зброї відділу криміналістичних видів досліджень Донецького НДЕКЦ МВС України к.ю.н. Тіточки Т.І., про схвалення програми комплексного атестаційного екзамену з навчальних дисциплін «Актуальні питання поліцейської діяльності», «Кваліфікація адміністративних правопорушень, підвідомчих Національній поліції», «Кримінальне процесуальне забезпечення правоохоронної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» заочної форми навчання факультету № 4, про схвалення програм державної атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр  спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» (2019 року набору), про схвалення нової редакції Положення про науково-дослідну лабораторію публічної безпеки громад, обрання кандидатури на призначення державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні тощо.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: навчальний посібник «Конституційне право України» в таблицях і схемах (укладач – Пересада О.М.), навчально-методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять з дисципліни «Іноземна мова» спеціальність 081 «Право» (3 курс) (укладач – Салащенко Г.М.), навчально-методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять з дисципліни «Іноземна мова» спеціальність 081 «Право» (4 курс) (укладач – Салащенко Г.М.), практикум з граматики англійської мови (для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право», «Правоохоронна діяльність» на основі підручника Career Path. Police / John Taylor - Jenny Dooley. Частина 2) (укладач – Салащенко Г.М.), навчальний посібник «Англійська мова (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання)» (укладач – Лопатинська І.С.), навчально-методичний посібник «Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції» (укладачі: Мердова О.М, Романова О.І., Клапощук М.М., Удалова Н.М.), науково-практичні рекомендації «Контроль дільничних офіцерів поліції за іноземцями, які перебувають на території обслуговування» (укладачі: Дорошенко В.А., Мердова О.М, Тулінов В.С., Удалова Н.М.).

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 

 

Секретаріат Вченої ради