Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Протягом 11-16 вересня 2020 року в онлайн режимі за допомогою платформи відеоконференцій Google Meet проходив науково-практичний семінар «Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції до Європейського простору вищої освіти».

В заході взяли участь провідні фахівці в галузі освіти, були представлені 10 закладів вищої освіти, серед яких: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет технологій та дизайну, Інститут вищої освіти НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Міжрегіональна Академія Управління персоналом. Одним із модераторів виступила завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України Наталія Сальнікова.

Робота семінару складалась з декількох модулів, було розглянуто низка актуальних питань щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні згідно європейських стандартів. Жваве обговорення у фахівців викликали доповіді провідного наукового співробітника відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України, експертки НАЗЯВО Катерини Трими та кандидата історичних наук, доцентки кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів та природокористування України Вікторії Хвіст.

Основною метою участі в таких заходах є обмін досвідом, поглиблення знань, формування нових навичок у роботі зі здобувачами вищої освіти щодо особливостей викладання навчальних дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання та підвищення особистого науково-педагогічного рівня викладачів.

 

Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін Наталія Сальнікова