Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

08 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради інституту».

Учений секретар секретаріату Вченої ради Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено завідувача відділення соціально-гуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення старшого лейтенанта поліції Романа Свириденка; введено завідувача кафедри загально-правових дисциплін - відповідального секретаря приймальної комісії, кандидата юридичних наук, доцента підполковника поліції Івана Іванова.

Відповідно, кількісний склад Вченої ради інституту становить 39 осіб.

Другим питанням порядку денного на засіданні було розглянуто питання «Про вжиття профілактичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу COVID-19 у Донецькому юридичному інституті».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій та завідувач медико-санітарної частини – лікар Олександр Садовничий довели до відома присутніх те, що в закладі вищої освіти триває активна робота щодо недопущення поширення випадків захворюваності коронавірусної інфекції COVID-19, належної організації навчального процесу і службової діяльності.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листів МВС України від 12.03.2020 № 8298/09-2020 та  МОН України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо заходів запровадження карантину для усіх типів закладів освіти відвідування та перебування здобувачів вищої освіти на території інституту заборонено, зазначена вимога щоденно контролюється і виконується.

Перед початком карантину силами співробітників медико-санітарної частини в м. Кривому Розі та м. Маріуполі проведено інформування здобувачів вищої освіти про заходи запобігання коронавірусної інфекції, проявів хвороби та дій у разі захворювання. Протягом березня санітарно-просвітницька інформація з цього напрямку неодноразово розміщувалася на веб-сайті інституту. У всіх навчальних корпусах інституту розміщено інформаційні стенди з актуальною інформацією за цією тематикою.

У співпраці з керівництвом факультетів проводиться моніторинг захворюваності курсантів та студентів. На цей час випадків інфікування на коронавірус не зафіксовано. Медико-санітарною частиною організовані планові протиепідемічні заходи, впроваджено режим дезінфекції приміщень та повітря, моніторинг температури тіла особового складу. Чергові частини забезпечені стартовими комплектами захисного одягу. Розроблений погодинний алгоритм проведення дезінфекції силами добових нарядів. Співробітники, курсанти інституту отримали марлеві захисні маски у кількості 6 одиниць на 1 особу. На складах інституту зарезервовано додаткові запаси марлевих захисних масок.

Проводиться планова закупівля додаткових обсягів засобів захисту (одяг, окуляри, респіратори), дезінфекційних та лікувальних засобів, устаткування для забезпечення роботи УФ-опромінювачів.

Протиепідемічні заходи тривають.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про проєкт структури Донецького юридичного інституту МВС України у зв’язку з перспективою зміни юридичної адреси та першочергові заходи упорядкування діяльності закладу вищої освіти».

Т.в.о. ректора Донецького юридичного інституту МВС України капітан поліції Єгор Назимко ознайомив членів Вченої ради із запланованими змінами структури інституту у зв’язку з його передислокацією. Оптимальним часом для зміни юридичної адреси інституту визначено жовтень 2020 року. Наразі триває розробка плану заходів щодо перереєстрації юридичної адреси до м. Маріуполь, а також реєстрації Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ МВС України як відокремленого структурного підрозділу, проєкту організаційно-штатного наказу про внесення змін до штатної структури інституту.

Наступним було розглянуто питання «Про стан та заходи щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів (Абітурієнт – 2020) до Донецького юридичного інституту МВС України у 2020 році».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів присутнім, що питанню організації профорієнтаційної роботи приділяється достатньо уваги, ознайомив з даними аналізу та оцінки стану проведених профорієнтаційних заходів. Станом на сьогодні найбільша кількість анкет на державну форму навчання зареєстрована на спеціальність «Правоохоронна діяльність», репрезентовано абітурієнтів з Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, є конкурс.

З урахуванням запровадження карантину з 12.03.2020 до 24.04.2020 відділом кадрового забезпечення спільно з факультетами сплановано проведення профорієнтаційних заходів на зазначений період у режимі дистанційної роботи. На сьогодні відділом кадрового забезпечення направлені профорієнтаційні матеріали до підрозділів поліції, а також електронні листи і матеріали до закладів середньої освіти в областях.

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко ознайомив учасників засідання з комплексом профорієнтаційних заходів, здійснених упродовж березня для забезпечення конкурсного набору абітурієнтів на навчання до інституту. Це, зокрема, проведені перед початком карантину зустрічі з учнівською молоддю, розміщення на вулично-дорожній мережі міста Кривого Рогу рекламних бігбордів, конвексбордів та інформаційного відеоролику, трансляція оголошення про набір у радіоефірі, низка інтерв’ю курсантів та науково-педагогічних працівників інституту на міському телебаченні, а також оновлення інформації про інститут на персональних сторінках перемінного складу в соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; поширення профорієнтаційної інформації інституту серед учнів випускних класів каналами електронного зв’язку тощо.

Проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров довів до відома членів Вченої ради основні заходи профорієнтаційної роботи, проведеної маріупольським колективом інституту протягом 2019-2020 навчального року, й навів її актуальні результати, зокрема, аналіз кількості потенційних абітурієнтів до вишу в Донецькій області, які звернулись до відділів (відділень) поліції та успішно подали документи на вступ за спеціальностями «Кримінальна поліція», «Досудове розслідування», «Превентивна діяльність».

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про результати заходів щодо покращення стану та діяльності факультету № 1 за всіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН, МВС України».

Заступник декана факультету № 1 підполковник поліції Станіслав Лопатін доповів, що результати проведеної перевірки факультету були проаналізовані та винесені на обговорення на оперативній нараді, за результатами якого розроблено й затверджено план заходів з усунення недоліків. Упродовж виконання запланованих заходів значну частину недоліків усунено, деякі питання залишаються на доопрацюванні, оскільки потребують додаткового часу та ресурсів.

Зокрема, за напрямом організації та забезпечення освітнього процесу налагоджена більш ефективна взаємодія між фахівцями курсів та науково-педагогічним складом кафедр, аналізується поточна успішність курсантів, яка обговорюється при проведенні днів дисципліни курсів. Відповідні матеріали накопичуються в  документації яка ведеться на курсах. Дотепер не вирішено питання оформлення «Дошки пошани» кращих курсантів факультету. 

Вжито заходів також і за напрямами навчально-методичної роботи, науково-дослідної діяльності, профорієнтаційної роботи та формування контингенту курсантів, психологічного забезпечення, що позитивно вплине на злагоджену роботу факультету загалом.

Наступним було розглянуто питання «Про стан та перспективи впровадження практичної складової в освітній процес та науково-дослідну діяльність». Начальник відділу організації наукової роботи Андрій Червінчук доповів присутнім на засіданні, що увага Міністерства внутрішніх справ України зосереджена на практичному спрямуванні наукових досліджень, методичного забезпечення потреб діяльності Національної поліції України. Практична спрямованість наукової діяльності інституту полягає в обговоренні нагальних питань роботи правоохоронних органів під час конференцій, круглих столів та семінарів та підготовці наукової продукції. У зв’язку з цим планом науково-дослідної роботи інституту на 2020 рік передбачено окремий розділ, присвячений проведенню наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності Національної поліції. Зазначений розділ містить 24 позиції, серед яких підготовка монографії, підготовка посібників, розробка науково-методичних, науково-практичних та методичних рекомендацій, проведення науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів).

Доповідач проаналізував участь підрозділів інституту в науковій діяльності практичного спрямування й зазначив, що роботу з пошуку актуальних тематик наукових розробок науковим та науково-педагогічним складом необхідно активізувати, адже на сьогодні в інституті на виконанні перебуває 3 замовлення від практичних підрозділів Національної поліції.

Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц доповіла присутнім, що практична підготовка є невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти та передбачена вимогами Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України від 27.06.2013  № 621 і реалізується в інституті на підставі вимог зазначеного нормативно-правового акту та Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням.

Практична підготовка здобувача вищої освіти безпосередньо включена до ОПП та навчального плану як окремий освітній компонент і складається з ознайомчої практики (2 навчальний семестр), навчальної практики (4 навчальний семестр) та стажування (6 навчальний семестр).

Програми проходження практичної підготовки розробляються кафедрами відповідальними за організацію її різновидів за участі представників студентсько-курсантського самоврядування та погоджуються з відповідними профільними підрозділами Національної поліції України.

Після проходження практичної підготовки здійснюється її захист здобувачами вищої освіти з обов’язковим проведенням анкетування щодо їх задоволеності компетеностями, здобутими та/або розвиненими під час практичної підготовки та взагалі задоволеністю її організацією з подальшим обговоренням результатів захисту та анкетування на засіданнях кафедр та вченої ради інституту з виробленням заходів щодо покращення цього напряму діяльності.

Інститут постійно залучає роботодавців до організації та реалізації практичної складової освітнього процесу шляхом залучення практичних працівників до проведення навчальних занять згідно із графіками, що розроблюються кожною кафедрою професійно-практичного спрямування; прийняття на роботу у якості науково-педагогічного складу кафедри практичних працівників за сумісництвом; залучення практичних працівників як рецензентів навчальної літератури, навчально-методичних матеріалів; залучення практичних працівників до участі в контрольних заходах на ОПП: проведення державної атестації, захисту навчальних практик, стажування тощо; проведення спільних заходів: олімпіад, науково-практичних конференцій, круглих столів. Активно впроваджуються елементи поліцейського квесту під час проведення занять з ситуаційними задачами, рольовими іграми, переглядом та обговорення навчальних відео фільмів тощо.

Як перспективні напрями подальшого забезпечення практичної складової визначено: продовження залучення практичних фахівців до освітнього процесу з розширенням сфер практичної діяльності відповідно до спеціальності; залучення до освітнього процесу потенційних стейкхолдерів за напрямом відповідної спеціальності; пошук нових форм забезпечення набуття здобувачами вищої освіти професійних навичок; розробку та впровадження практичних кейсів, квестів, тренінгів, симуляторів у викладання дисциплін кафедр; проведення практичних занять у спеціалізованих навчальних об’єктах із зазначенням їх в розкладі; створення нових спеціалізованих навчальних об’єктів.

Сьомим за порядком денним було заслухано питання «Про проходження актуалізації поліцейськими інституту».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів присутнім на засіданні, що відповідно до вимог наказу МВС України від 13.02.2020 № 123 «Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» поліцейські закладів вищої освіти МВС України повинні проходити актуалізацію, ознайомив з категоріями та термінами та зауважив, що для виконання зазначеного наказу розроблено і направлено календарний графік на рік щодо направлення на актуалізацію поліцейських інституту.

Крім того, згідно графіку організації та проходження актуалізації, розробленого Департаментом персоналу МВС України на період 2020-2023 років, розроблено графік відносно поліцейських інституту. Вказані графіки були обговорені й затверджені Вченою радою.

 

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про організацію та проведення державної атестації з використанням технологій дистанційного навчання, внесення змін до окремих положень з організації освітнього процесу, затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертації здобувача кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1 Діхтяра Д.Ю., внесено зміни до складу приймальної комісії інституту.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку монографію «Ювенальна юстиція у системі забезпечення прав дітей: адміністративно-правові засади» (автор – Микола Веселов); збірник матеріалів регіонального круглого столу «Поліцейська освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (м. Маріуполь, 28.11.2019); збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної курсантської (студентської) інтернет-конференції іноземними мовами «Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття» (м. Кривий Ріг, 20.02.2020); навчально-методичний посібник «Організація діяльності дільничних офіцерів поліції» (укладачі: Свиридюк Наталя, Головков Олександр, Мердова Ольга); навчально-методичного посібника «Державна служба в Україні» (укладачі: Полтавець Андрій, Павліченко Євгенія) тощо.

Робота Вченої ради успішно відбулася в новому дистанційному форматі, присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  пропозиції до них.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Секретаріат Вченої ради