Якісна освіта - запорука успіху. Вона дає дорогу в життя багатьом молодим людям, особливо, якщо ти - висококваліфікований спеціаліст, справжній професіонал своєї справи. 

За свою майже 58-річну історію інститут здійснював підготовку фахівців за трьома спеціальностями: правознавство, правоохоронна діяльність та юридичною. Доречним є те, що дипломи за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» отримували випускники, які здобували не тільки освітні ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні) бакалавра, спеціаліста та магістра, а й освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Юридична спеціальність була притаманна тільки молодшим спеціалістам, які здобували кваліфікацію експерта.

Через зміну нормативної бази, перейменування спеціальності «Правознавство» на «Право» та підпорядкування спеціальності «Правоохоронна діяльність» галузі знань «Цивільна безпека» не змінило відношення закладу вищої освіти до підготовки фахівців, а навпаки, надихнуло його на нові кроки. Тому, Донецький юридичний інститут, крокуючи в ногу із часом, все більше проявляє інтерес до започаткування та підготовки на своїх теренах освітнього простору висококваліфікованих спеціалістів за новими спеціальностями.

Як відомо, економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Саме тому вибір вишу-переселенця пав на професію економіста, адже економіст - це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. 

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Приймаючи виклик суворому сьогоденню, фахівцями Донецького юридичного інституту МВС України була пророблена кропітка робота щодо формування ліцензійної справи за новою спеціальністю - 051 «Економіка», яка в січні поточного року спрямована до Міністерства освіти і науки України для прийняття рішення.

Так, згідно наказу МОН України від 06.03.2019 № 175-л «Про ліцензування освітньої діяльності», Донецькому юридичному інституту МВС України було видано дозвіл на започаткування нової спеціальності - 051 «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 120 осіб (з урахуванням строку навчання). І вже, сьогодні, заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання оголошує набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра за новою спеціальністю та запрошує вступників на основі повної загальної середньої освіти та вищої неюридичної освіти для вступу на юридичний факультет вишу.

Також, цим же наказом Міністерства нашому закладу вищої освіти розширено ліцензований обсяг за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з 30 до 150 осіб за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, що дозволить, вперше, здійснити набір вступників на заочну форму навчання факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції) за державним замовленням і продовжити набір вступників з числа як цивільної молоді так і силових відомств на заочну контракту форму навчання юридичного факультету.

 ДЮІ ДІЄ ДОСЯГАЄ!!!

 Навчально-методичний відділ

Real time web analytics, Heat map tracking