Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.03.2019 № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 05 березня 2019 року» затверджено рішення Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України про присвоєння вченого звання професор професору кафедри загально-правових дисциплін, доктору юридичних наук Євгену Зозулі та вченого звання доцент - доценту кафедри загально-правових дисциплін, кандидату юридичних наук Олені Назимко

Нагадаємо, на засіданні Вченої ради інституту 24.10.2018 (протокол № 2) члени колегіального органу вишу-переселенця одноголосно клопотали перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання професор по кафедрі загально-правових дисциплін доктору юридичних наук Євгену Зозулі, а на засіданні Вченої ради 22.12.2018 (протокол № 4) – щодо присвоєння вченого звання доцент по кафедрі загально-правових дисциплін, кандидату юридичних наук Олені Назимко.

Зозуля Євген Вікторович є автором понад 97 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 2 публікацій опублікованих у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та однієї публікації опублікованої у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Web of Science. Професор Зозуля Є.В. активно працює у сфері підготовки кадрів вищої кваліфікації. На теперішній час доктор юридичних наук є науковим консультантом докторантів та аспірантів Донецького юридичного інституту МВС України, які успішно працюють під його керівництвом над обраними темами дисертаційних досліджень. Євген Зозуля є Головою наукової ради та членом спеціалізованої Вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України.

Доцент кафедри загально-правових, кандидат юридичних наук Олена Назимко є автором понад 33 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі публікації опублікованої у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science.


Назимко Олена Вікторівна бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, на високому навчально-методичному рівні забезпечує підготовку та викладання навчальних курсів  «Юридична деонтологія» «Історія держави та права України». Крім того, Олена Назимко є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України.

Вагомі досягнення працівників Донецького юридичного інституту, як тимчасово переміщеного закладу вищої освіти, є яскравим підтвердженням успішності діяльності інституту, не зважаючи на життєві та соціальні умови, в яких опинився науково-педагогічний склад нашого вишу.

Вчена рада, ректорат, науково-викладацький та адміністративно-командний склад закладу вищої освіти щиро пишаються досягненнями своїх колег та бажають, шановним Євгену Вікторовичу та Олені Вікторівні,  подальших професійних звершень, нових здобутків на науковій ниві, міцного здоров’я, благополуччя та родинного затишку.

 

Відділ комунікації та міжнародних зв`язків

ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking