14 березня 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Участь у зазначеному заході взяли і делегати від Донецького юридичного інституту МВС України – ректор професор Віктор Бесчастний та професор кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Михайло Ісаков.

Під час засідання делегатами з’їзду шляхом таємного голосування обрано члена Вищої ради правосуддя доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, академіка Академії наук вищої освіти України, член-кореспондента Національної Академії правових наук України Віктора Грищука (53 голоси). Відразу ж після оголошення лічильною комісією результатів, Віктор Грищук прийняв Присягу члена конституційного органу.

Як зазначив, шановний Віктор Климович: «Масштабні реформаційні процеси, здійснювані за ініціативою Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України охопили всі сфери суспільного життя, в тому числі сферу здійснення правосуддя. Важливе значення в цьому контексті стало створення та організація належної, високоефективної діяльності Вищої ради правосуддя України. Вона, зокрема, покликана забезпечити незалежність судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесності та високої професійності суддів, додержання норм Конституції України, професійної етики в діяльності суддів та прокурорів. В кінцевому рахунку, це сприятиме забезпеченню гідності людини через надійне гарантування  її прав та свобод. Вважаю за честь долучитися, у разі мене обрання, до реалізації цих завдань Вищою радою правосуддя, виходячи з наступних міркувань. Моє бажання однозначно чітке та виважене: прикладу всі мої знання, здібності, життєвий досвід та вміння  для високоякісного виконання функцій члена Вищої ради правосуддя».

Відзначимо, що Віктор Климович є фундатором багатьох напрямів юридичної науки. Він усіма знаний доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Займається активною  науковою діяльністю понад 30 років. Зокрема, є автором понад 370 наукових та методичних  праць з теорії держави і права, філософії права, конституційного права, кримінології та кримінального права. Серед них: «Філософсько-правове розуміння відповідальності людини». – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права.2012.–736с.; «Філософсько-правове розуміння відповідальності людини». – 2-ге вид., переробл. і доповн. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 768 с.; «Философско-правовая парадигма ответственности человека: монография». – Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015. – 640 с.

Віктор Климович працював на посадах: завідувача кафедри кримінального права та кримінології; декана факультету економічної безпеки; проректора  університету з наукової роботи; першого проректора університету; директора інституту права, психології та економіки; декана юридичного факультету.  Впродовж 1989-2001 років був науковим консультантом  Комісії з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю та Комісії з питань правової політики і судово-правової реформи Верховної Ради України. За цей період прийняв участь у виробленні ідеології правової реформи через підготування та доопрацювання більше 70 проектів законів і в тому числі тих, які прямо стосувалися реформування судової системи. Зокрема,  Конституції України, Законів України:  «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів»; «Про статус суддів»; «Про судоустрій України»; «Про порядок обрання та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України», а також щодо наступних їх редакцій та змін до них.  Крім того, вже як науковець, систематично подавав пропозиції до проектів Постанов пленуму Верховного Суду України. Зокрема, до наступних з них : «Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя» від 22 лютого 1991 року №1; «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 року №9;«Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007року №8.

З 2011 року по 2018 рік був членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Систематично консультував з питань розгляду конкретних кримінальних справ. За активну участь в цій діяльності відзначений почесною грамотою Верховного Суду України та пам’ятною відзнакою Верховного Суду України – іменним годинником. З 15 лютого 2007 року по червень 2011 року, як член експертної Ради Вищої атестаційної комісії України з юридичних наук, приймав безпосередню та постійну участь в атестації наукових кадрів.

Рішенням Бюро президії Національної академії правових наук України від 04 квітня 2018 року шановного Віктора Климовича призначено керівником Західного наукового центру  Академії.

Нагадаємо, що обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про Вищу раду правосуддя», на основі принципів верховенства права, професійності, публічності, політичної нейтральності (частина перша статті 7 зазначеного Закону).

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох обирає з’їзд адвокатів України, двох обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя визначається законом.

Вчена рада, ректорат, науково-педагогічний, адміністративно-командний склад Донецького юридичного інституту вітають Віктора Климовича з обранням до складу Вищої ради правосуддя та бажають подальших професійних звершень, нових здобутків на кар’єрному поприщі, міцного здоров’я, благополуччя та родинного затишку.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 

Секретаріат Вченої ради ДЮІ МВС України

 

Real time web analytics, Heat map tracking