Працівники інституту, які в 2018 році отримали атестат професора, доцента

 

КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович – професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення), доцент кафедри кримінального права та кримінології (атестат 12ДЦ №047061).

Доктор юридичних наук з 2015 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення  захистив 26 грудня 2014 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Державні службовці як суб’єкти трудового права України». Диплом доктора наук ДД № 004072.

Вчене звання професора кафедри загально-правових дисциплін присвоєно 23 жовтня 2018 року (атестат АП № 000513) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від  23.10.2018  № 1146.

 

МЕРДОВА Ольга Миколаївна – доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Кандидат юридичних наук з 2009 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистила 20 березня 2009 року в спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України за темою «Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності». Диплом кандидата наук ДК № 053235.

Вчене звання доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін присвоєно 23 жовтня 2018 року (атестат АД №001239) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від  23.10.2018  № 1146.

Real time web analytics, Heat map tracking